Vranovsko kraj u přehrady

Barokní skvost nad Dyjí
O hlavní turistickou atrakci měl Vranov již dávno postaráno. Vznešená poloha barokního zámku vysoko na skále nad Dyjí naznačuje, že původně to byl mocný hrad, součást pohraničních vojenských pevností, které měly chránit přemyslovský stát před nájezdy zvenčí. Prvním písemným dokladem o jeho existenci je Kosmova kronika. Od 14. století se v držení hradu střídaly různé šlechtické rody, z nichž nejvýznamnějším byli Lichtenburkové, tehdy mocná a bohatá česká šlechta. Hrad se ubránil vojskům generála Torstenssona, jež se pak mstila tím, že panství krutě vyplenila. Památkou na Švédy jsou dělové koule na hradbách. Na konci 17. století začalo nejzajímavější období v historii zámku. V osobě Michala Jana II. z Althannu se na Vranov vrátil vlivný švábský rod, jehož postavení v habsburské monarchii tehdy sílilo. Dosloužilá vojenská pevnost již ale nevyhovovala jeho nárokům na bydlení. Po ničivém požáru proto přistoupil k rozsáhlé přestavbě hradu na barokní zámek, k níž povolal skvělé stavitele a umělce…