Napoleon – Znojmo – víno

Napoleon byl v té době oslaben válečným tažením do Španělska a Portugalska a ve střední Evropě se zvedala nálada pomstít se mu třeba i za Slavkov. Francouzskému vojevůdci nezbývalo nic jiného, než se znovu vypravit k Dunaji. Takže už podruhé obsadil Vídeň  a když se proti jeho vojsku, složeném tentokrát nejen z Francouzů, ale také Italů, Bavorů, Sasů a Chorvatů, postavil habsburský velkovévoda Karel, došlo v květnu roku 1809 k bitvě u Aspern, kde zvítězil velkovévoda a v červenci pak ke krvavé řeži u Wagramu, kde zas Napoleon velkovévodu potřel. Od Wagramu postupoval francouzský císař na Moravu, kam pronásledoval rakousko-královské armády, složené z Čechů, Moravanů, Rakušanů, Maďarů a Srbů. Ve dnech 10. a 11. července 1809 se pak odehrála závěrečná bitva tohoto tažení právě u Znojma…