Výlet za historií a romantikou

Projdete se podél Dunaje a středověkého opevnění, najdete renesanční kurie i barokní paláce, romantické uličky, osvěžující fontány, útulné kavárničky, známé vinárny. A nejen je. Do centra se čas od času vracejí i historické postavy, které jsou neodmyslitelně spjaty s historií města i jeho legendami. Lekce dějepisu může vypadat i jinak, než ji známe ze školy. Bratislavské staré město zvolilo happeningové divadelní představení. Pravidelně každý měsíc, vždy na jeden den, oživí herci v historických kostýmech kolorit města, ve kterém kdysi korunovali uherské krále a kde žily slavné osobnosti. Skupinky turistů i místních vyrážejí do ulic, aby je s nimi seznámil vtipkující kašpárek. V okolí dómu sv. Martina, ve kterém byla kdysi korunována Marie Terezie a deset dalších uherských panovníků s manželkami, se hrdě nesou na koních Jejich veličenstva král Rex a královna Regina.
Svým obdivovatelům rozhazují čokoládové dukáty. Kdysi se přihlížející při korunovačních ceremoniálech bili nejen kvůli dukátům (tehdy byly samozřejmě pravé), ale i kvůli kouskům koberce z červeného sukna, po kterém královský průvod kráčel. Pokud chcete vědět, jak vypadala Svatoštěpánská koruna, můžete její kopii vidět buď na hradě, nebo hned, když zvednete hlavu a podíváte se na vrchol pětaosmdesát metrů vysoké věže gotického dómu…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 6/2004

Další informace o Slovensku naleznet zde: http://www.sopka.cz