Vzpomínka na kaledonský les

Zdejší krajinu si na první pohled zamiluje každý vnímavý člověk. Hned na druhý pohled si ovšem pozorný poutník všimne, že jí chybí les. Už je to tak, že ve Skotské vysočině je les opravdovou raritou. Jeho poslední zbytky lidé chrání v lesních rezervacích, které pak navštěvují jako nějaké přírodní skanzeny.
V dobách prehistorických se však celé skotské území zelenalo rozsáhlými boreálními lesy. Až příchodem člověka začalo pomalé, ale soustavné zmenšování zdejšího kdysi velkého kaledonského lesa. S rostoucími potřebami lidí rostly jejich nároky na spotřebu dřeva i hlad po zemědělské půdě. Poslední velkou ránu dostal kaledonský les během průmyslové revoluce. Na výrobu britské oceli bylo třeba spousty dřevěného uhlí. A navíc přirozenou obnovu lesních porostů znemožňovala početná stáda ovcí i přemnožené stavy vysoké zvěře, jejichž hladovým krkům neunikly ani ty nejskrytější semenáčky stromů…

Úplné znění článku naleznete v časopise Země světa č. 1/2003

Další informace o Velké Británii naleznet zde: http://www.sopka.cz

Shopping Cart