Královský burgh Culross

Podle této pověsti vybral král Lothas, vládce Lothianu, za manžela pro svou dceru jménem Thenew pohanského prince Eusebia. Thenew, věrna své křesťanské víře, však nápadníka odmítla a za trest byla vyhnána z otcovského domu. Zhrzený princ ji ale pronásledoval, dostihl a znásilnil. Když král Lothas zjistil, že jeho dcera – neprovdána – čeká dítě, odsoudil ji k smrti. Thenew byla posazena do loďky bez vesel a potravin a ponechána osudu na širém moři. Příliv však přihnal loďku do zátoky Fort, do míst dnešního Culrossu, kde tenkrát sídlila křesťanská komunita, v jejímž čele stál pozdější skotský světec – sv. Serf. Zde Thenew porodila syna, který dostal jméno Kentingern. Serf dítě pokřtil a učinil z něj později svého nejoblíbenějšího žáka. Dal mu také druhé jméno – Mungo, což prý znamená ‘milovaný’. Podle církevních kronik se sv. Mungo narodil v roce 518…

Úplné znění článku naleznete v časopise Země světa č. 1/2003

Další informace o Velké Británii naleznet zde: http://www.sopka.cz

Shopping Cart