Z menažerie na evropské výsluní

Vídeňská zoo, oficiálně Tiergarten Schönbrunn, je výjimečná v mnoha ohledech. Její historický původ v císařské menažerii by mohl na první pohled leckoho odradit, zvláště při vědomí, že oblast někdejší menažerie je stále součástí zoo, ba dokonce v identickém prostorovém uspořádání kruhové cesty kolem Císařského pavilonu, z níž paprsčitě vybíhají cesty další. Rovněž informace o památkové ochraně některých historických pavilonů a v jistém ohledu celé zahrady (zoo je součástí areálu zapsaného na seznamu Světového dědictví UNESCO) mohou zdánlivě vyvolávat otazníky vzhledem k moderním požadavkům na chov a prezentaci zvířat. Žádné obavy však nejsou na místě. Pouhých 20 let stačilo k tomu, aby se ze zoo, zmítané nejrůznějšími problémy a čelící na konci 80. let 20. stol. dokonce snahám o uzavření, stalo moderní zařízení na výši doby, které svá historická omezení úspěšně přetavilo v přednosti, korunované nezpochybnitelnými chovatelskými úspěchy…

Shopping Cart