Země mýtů

České středohoří, to jsou roje osamocených kopců. Samé individuality. Jen v centrální části se nahromadily tak, až vytvořily kompaktní masiv. Ale ten zase prorazilo Labe Českou bránou a rozřízlo jej vedví. Tento pás horských bábovek, kuželů a kupek nemá žádné omračující rozměry. Šířka sotva 20 km, délka kolem 75 a výšky jednotlivých kopců mají v průměru 500 metrů nad mořem a málo přes 300 nad okolní rovinou. Krása této krajiny není v její monumentalitě, ale v líbezné hravosti a originalitě v českých zemích nevídané. Téměř každý z kopců má kolem sebe dost prostoru, aby mohl ukázat tu štíhlé úbočí, tam oblý vrchol, někde lesní porost nebo ovocný sad na úpatí, často stepní stráně nad nimi, černé skály pod temenem a nejeden hrad na vrcholu.
Ať už je to tajuplný Bořeň či královna zdejších hor Milešovka, mohutný masiv Hradišťan nebo památný Radobýl, každá ze zdejších hor má svou magmatickou minulost. Ano, Středohoří je složeno ze samých sopečných kopců, jimž na jihu dávají prostor k vyniknutí spojené roviny podél Labe a Ohře. Při jejich severním okraji se však země zhoupla v protáhlou pánev a oddělila je od Krušných hor.
Mostecká pánev, ten souputník Středohoří v dlouhých dějinách země české, ta geologická Kosmova kronika česká, má listy svých jezerních sedimentů popsané událostmi od prvního příchodu sopek do naší země až po jejich zánik a znovuodhalení jejich kořenů. Mostecká pánev s hnědou pláství uhlí na svém dnu je na mnoha místech jako vyloupený hrob egyptských faraonů.
Koniklec luční je součástí horských stepí na svazích sopečných vrchůČeské středohoří s Mosteckou pánví, kterou k sobě připoutalo strážnými vrchy předsunutými až k řece Bílině, je také zemí staroslovanských mýtů a legend, je bájnou zemí Litoměřiců, Lemúzů a Lučanů i rodištěm Přemysla Oráče. Jeho mýtický potomek, kníže Neklan, ‘bázlivější než zajíc’, přece jen zvítězil nad chrabrým luckým knížetem Vladislavem, když do boje na Turském poli poslal statečného Tyra. Když pak čeští Přemyslovci sjednotili Čechy, právě v této krajině stavěli svá stará přemyslovská hradiště. Také po celý středověk vyrůstaly na mnoha kopcích, jako na piedestalech, rytířské hrady a královské pevnosti. Jejich zříceniny a pověsti se tak připojily k dlouhému příběhu hor a lidí, pobývajících v této podivuhodné zemi od dávných věků.

Hledáte ubytování v Českém středohoří? Najdete je na: http://www.travelguide.cz