Zkouška, která rozhodne o životě

„Nedostanu-li se na univerzitu, bude to moje smrt,“ prorokuje Čang Lej. Svým názorem se neliší od milionů osmnáctiletých, kteří v Číně každé léto usilují o přijetí na vysokou školu. „Tahle zkouška je jako hora v tvé cestě. Když se ti podaří vystoupat na její vrchol, uvidíš před sebou světlou budoucnost. Když ne, tvůj život ztrácí smysl,“ připojuje se i její maminka, která přišla Čang Lej psychicky podpořit. Magistráty mnoha měst vydávají v období zkoušek nařízení na minimum omezit hluk v okolí zkouškových center. Klimatizované pokoje hotelů v jejich sousedství se plní bledými studenty, stohy popsaných papírů a nervózními rodiči. Plakátové plochy po celém městě jsou polepené reklamami na léčivé přípravky s názvy Spolehlivá paměť, Nezapomeneš, Soustřeď se.
Čínské školství, včetně univerzit, se jen pomalu vzpamatovává z chaosu „kulturní revoluce“, která v Číně proběhla v letech 1966 až 1976. Základní, střední i vysoké školy v té době sloužily spíše jako revoluční centra Rudých gard…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 1/2004

Další informace o Čině naleznet zde: http://www.sopka.cz