Zrození krajiny

Třeboňská krajina je mladá, velice mladá. Mohli bychom s trochou nadsázky říci, že se zrodila jako Venuše z vodních pěn, kdyby její krása nebyla tak drsná, tak divoká a nepřístupná. Ale jedno je jisté, voda byla a je jejím osudem.
Když v době poledové začali lidé postupně osidlovat střední Evropu, močálovitému kraji na jihu Čech se až na nepatrné výjimky všichni vyhýbali. Jeho podobu nám může vzdáleně připomenout lužní les po obou stranách Novořecké hráze. Člověk ani dnes nemá odvahu tam sestoupit, natož se těmi nevyzpytatelnými bažinami někam vydat. A přece tudy od nepaměti vedla nebezpečná obchodní stezka, které se asi od 10. stol. začalo říkat vitorazská, podle předpokládaného slovanského kmene Vitorazů, kteří sídlili na horním toku Lužnice, kde založili pevnost Vitoraz, dnešní rakouskou Weitru. Vitorazská stezka, ač nebezpečná a mnohde vedoucí jen po houpajících se hatích, byla přesto první vstupní branou do pánve.
V raném středověku, byly kulturními a hospodářskými centry tohoto kraje kláštery. Jedním z nich byl i klášter ve Světlé (dnešní rakouský Zwettl), jehož vliv sahal až do centra Třeboňské pánve. Zřejmě právě péčí cisterciáků ze Světlé tam byla založena při vitorazské stezce obchodní osada Třeboň. Je to skoro až symbolické, že už tehdy se začaly příběhy města Třeboně a historické krajiny Třeboňska k sobě vázat a v dalších staletích se navzájem propletly tak, jako ta stará pohansko-křesťanská pomlázka…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 11/2016