Zámky na Loiře

Ale to není vše…

Z ohromujícího množství objektů, které bychom mohli zahrnout pod označení „zámky na Loiře“, bylo velmi těžké vybrat několik nejdůležitějších, ať už podle role, kterou hrály ve francouzských dějinách, nebo podle jejich kulturněhistorického významu. V předchozích článcích jsme se pokusili přiblížit čtenářům trochu podrobněji osm z nich a s nimi také dva středověké hrady, které budování zámků předcházely. Připomeňme na závěr alespoň ve stručném, byť stále velmi neúplném výčtu ještě další hrady a zámky, na které lze při toulkách kolem Loiry narazit.

Budeme-li postupovat od západu na východ, proti proudu řeky, pak jako první musíme zmínit renesanční zámek Serrant na pravém břehu. K jeho největším pýchám patří kaple ze 17. stol., kterou navrhl Jules-Hardouin Mansart, architekt královské kaple a zrcadlové síně ve Versailles, knihovna s 12 000 svazky i jedny z nejbohatěji zařízených interiérů v údolí Loiry, zejména z doby Ludvíka XV.

Následuje více než stopadesátitisícové město Angers ležící mezi Loirou a řekou Maine pár kilometrů od jejich soutoku. Gotický hrad obehnaný půl kilometru dlouhými hradbami se 17 věžemi vznikl ve 13. stol., býval hlavním sídlem vévodů z Anjou a vojensky se využíval až do 2. sv. války. Dnes je celý hradní areál veřejně přístupný a v jednom z objektů je vystaven jeden z největších skvostů francouzského středověkého umění, slavná Apokalypsa z Angers, sada tapisérií s výjevy ze Zjevení Janova, která vznikla v letech 1375–1382. Původně zahrnovala 90 výjevů o celkové délce 140 m, z nichž se dodnes dochovalo 100 m.

Kousek proti proudu stojí pár kilometrů od Loiry Brissac, původně gotický hrad, přestavěný na začátku 17. stol. v manýristický zámek, se sedmi patry nejvyšší nejen v údolí Loiry, ale v celé Francii. Od roku 1502 je sídlo v rukou stejného rodu Cossé-Brissac, současný majitel, markýz Charles-André de Cossé představuje 14. generaci vlastníků. Zámek v sobě skrývá mj. i divadlo z 2. pol. 19. stol., dodnes využívané pro různé kulturní akce.

Tak trochu jako z pohádky vypadá hrad Saumur tyčící se nad stejnojmenným městem s mostem přes Loiru. Původní hrad založený už v 10. stol. přestavěl Ludvík I. z Anjou ve 14. stol. na velkolepou vladařskou rezidenci. Právě ona se stala vzorem pro rekonstrukční práce, které na hradě probíhají od počátku 20. stol., kdy ho do svého vlastnictví získalo město. Na hradě jsou umístěna dvě muzea – jedno věnované koním a druhé městské s pěknou sbírkou francouzské keramiky, tapisérií od 15. do 18. stol., obrazů a soch. Asi 10 km jižně od Saumuru čeká na své návštěvníky původně hrad, v dnešní podobě převážně renesanční zámek Brézé, výjimečný především svou podzemní pevností, největší svého druhu v Evropě. Jen o kousek dál, 15 km jihozápadně od Saumuru nad řekou Thouet, stojí pozdně gotický hrad v Montreuil-Bellay s dobře zachovaným palácem a hradbami. Kromě interiérů a zahrad tu na návštěvníky čeká i potěšení jiného druhu. Majitelé zámku vlastní totiž také 16 ha vinic, na nichž pěstují odrůdy Cabernet Franc, Chenin a Chardonnay a v zámeckých sklepích z 15. stol. vyrábějí vlastní vína, pochopitelně pod značkou Château Montreuil Bellay.

Královský hrad  Langeais nad stejnojmenným městečkem na pravém břehu Loiry působí dodnes dojmem zatvrzelé gotické pevnosti, přestože z původní stavby, kterou založil…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa – Zámky na Loiře