Ale to není vše…

Budeme-li postupovat od západu na východ, proti proudu řeky, pak jako první musíme zmínit renesanční zámek Serrant na pravém břehu. K jeho největším pýchám patří kaple ze 17. stol., kterou navrhl Jules-Hardouin Mansart, architekt královské kaple a zrcadlové síně ve Versailles, knihovna s 12 000 svazky i jedny z nejbohatěji zařízených interiérů v údolí Loiry, zejména z doby Ludvíka XV.
Následuje více než stopadesátitisícové město Angers ležící mezi Loirou a řekou Maine pár kilometrů od jejich soutoku. Gotický hrad obehnaný půl kilometru dlouhými hradbami se 17 věžemi vznikl ve 13. stol., býval hlavním sídlem vévodů z Anjou a vojensky se využíval až do 2. sv. války. Dnes je celý hradní areál veřejně přístupný a v jednom z objektů je vystaven jeden z největších skvostů francouzského středověkého umění, slavná Apokalypsa z Angers, sada tapisérií s výjevy ze Zjevení Janova, která vznikla v letech 1375–1382. Původně zahrnovala 90 výjevů o celkové délce 140 m, z nichž se dodnes dochovalo 100 m.
Kousek proti proudu stojí pár kilometrů od Loiry Brissac, původně gotický hrad, přestavěný na začátku 17. stol. v manýristický zámek, se sedmi patry nejvyšší nejen v údolí Loiry, ale v celé Francii. Od roku 1502 je sídlo v rukou stejného rodu Cossé-Brissac, současný majitel, markýz Charles-André de Cossé představuje 14. generaci vlastníků. Zámek v sobě skrývá mj. i divadlo z 2. pol. 19. stol., dodnes využívané pro různé kulturní akce…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 6/2020

Shopping Cart