Algarve

Snad právě tady v Sagresi se princ Jindřich Mořeplavec rozhodl hledat tajemství skrytá za obzorem. Od roku 1418 guvernér Algarve a současně nejvyšší představený bohatého Kristova řádu svou moc a prostředky soustředil na podporu objevných cest, jež proslavily Portugalsko a otevřely mu cestu k nesmírnému bohatství. Pro své muže, již měli dovést portugalské lodě k novým pevninám, založil v Sagresi námořní navigátorskou školu. Povolal do ní portugalské i zahraniční vědce: kartografy, astronomy a zkušené námořní kapitány, kteří shromažďovali zprávy z cest a plánovali objevné plavby a obchodní výpravy…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 5/2006

Další informace o Portugalsku naleznet zde: www.sopka.cz