Alšova jihočeská galerie

Po prohlídce interiérů zámku Hluboká je návštěva Alšovy jihočeské galerie v přilehlé budově jízdárny vyvrcholením zážitků v tomto zámeckém komplexu. Velký duchovní prožitek nabízí sál plný líbezných madon na deskových obrazech i dřevěných mariánských soch, vytvořených pro kostely a kláštery v jižních Čechách i sousedních částech Bavorska. Tato sbírka milostných madon doplněná výjevy z Kristova života je pozoruhodná svým uceleným přehledem našeho gotického sakrálního umění od 13. do 16. století. Právě tato přehlídka obrazů a soch ze tří století napoví i laikovi, jak oblíbený byl ve své době tzv. krásný sloh, který nebažil po originalitě, ale naopak zachovával základní stereotypy madon s dívčí tváří, jejich gesta i zřasení jejich rouch. Sbírka obsahuje kolem 150 uměleckých předmětů, které byly mnohdy součástí velkých oltářních kompozic a pocházely z různých dílen.

.Ve zcela jiném světě se ocitneme po vstupu do druhé stále expozice, která představuje nizozemské umění 16. až 18. století. Dramatické i idylické krajiny, žánrové scénky plné lidí, zátiší, portréty dnes už neznámých tváří, plachetnice, antické i biblické výjevy. To všechno zachycovali na svých plátnech flámští a holandští malíři, které si oblíbil i významný českobudějovický podnikatel a právník Vlastislav Zátka (1887–1962). Jeho soukromá sbírka, kterou si mohli českobudějovičtí občané prohlédnout na veřejné výstavě už v roce 1936, prošla v následujících desetiletích dramatickou historií. Za německé okupace ji zabavilo gestapo. Po válce dostal majitel své obrazy zpátky, ale jen nakrátko, protože už roku 1947 je znovu zabavili komunisté. V roce 1960 byly obrazy instalovány v čerstvě založené Jihočeské galerii. Po roce 1990 byla sbírka vrácena Zátkovým dědicům, ale ti ji z valné části ponechali v galerii jako zápůjčku. Obrazy ze Zátkovy sbírky představují v současné době už jen část této expozice, která se časem značně rozrostla.

.Pro úplnost dodejme, že Alšova jihočeská galerie připravuje ve svých prostorách i tematické výstavy a četné hudební pořady. Výstavní sály má také v Českých Budějovicích, ve Wortnerově domě, kde pořádá příležitostné výstavy a přednášky. Specializovanou sbírkou Alšovy jihočeské galerie je i Mezinárodní muzeum keramiky v Bechyni, kde se mj. konají známá pracovní keramická sympozia.

Shopping Cart