Amalienborg

Na návštěvě u králů

Chcete vidět pracovnu krále, salon královny nebo jídelnu, kde Jejich Veličenstva jídávala, tak, jak doopravdy za jejich života vypadaly? Zajímají vás osudy aktuální dánské královské dynastie? Chcete se dozvědět, kdo byli „tchán a tchyně Evropy“? Pak neváhejte a vydejte se do zámku Amalienborg.

Severoněmecká oldenburská dynastie (v dánštině oldenborská) nastoupila na dánský trůn v roce 1448 a o rok později byl Kristián I. korunován dánským králem. Když se slavilo 300. výročí těchto událostí, věnoval král Frederik V. své šlechtě a bohatým měšťanům celou novou kodaňskou čtvrť, kterou pojmenoval obvyklým způsobem té doby čili po sobě – Frederiksstaden. Realizací projektu, o kterém se říká, že byl duchovním dítětem především dánského vyslance v Paříži, hraběte Bernstorffa, pověřil král svého oblíbence, hraběte Moltkeho, hlavním architektem se stal Nicolai Eigtved. Dodnes existující nevelká čtvrť s širokými rovnými, navzájem v pravých úhlech se křížícími ulicemi lemovanými výstavnými paláci, panskými sídly i honosnými domy měšťanskými, považovaná za jeden z nejvýznamnějších rokokových stavebních komplexů v Evropě, se rozkládá na břehu Inderhavnenu (Vnitřního přístavu) mezi kanálem Nyhavn na jihu a kodaňskou pevností na severu. Jejím srdcem je osmiboké náměstí Amalienborg Plads, uprostřed s jezdeckým pomníkem Frederika V., kolem nějž jsou rozestaveny čtyři paláce, zvenčí téměř identické. Původně si je tam nechali postavit čtyři bohatí a mocní šlechtici, mezi nimi i hrabě Moltke. Jeden z nich získal ještě krátce před svou smrtí Frederik V. O rok později byla do paláce umístěna kadetní škola.

Po požáru zámku Christiansborg v roce 1794 se královská rodina ocitla v Kodani bez odpovídající rezidence. Výsledkem bylo, že od jejich tehdejších vlastníků odkoupila všechny tři další paláce na osmibokém náměstí – a tak vznikl zámek Amalienborg, jehož čtyři budovy využívá královská rodina dodnes. Jméno Amalienborg může vyvolávat otazníky, protože s žádnou Amálií jsme se dosud nesetkali. Bylo převzato od původní stavby, jež zhruba v těchto místech kdysi stávala – zámečku, který si nechala v 17. stol. postavit královna Sofie Amálie, snacha Kristiána IV. a manželka jeho syna Frederika III., na jednom z pozemků, jež její tchán získal vně tehdejších městských hradeb. O kousek dál si sám Kristián IV. nechal postavit zámek Rosenborg, kterému je věnován samostatný článek. Určitý zmatek může působit i pojmenování jednotlivých paláců tvořících dohromady Amalienborg. Každý je totiž znám hned pod dvěma různými názvy – jednak pod původním jménem z doby stavby, jednak pod jménem jednoho z dánských králů, který byl s daným palácem nějakým způsobem významněji spojen. Současná zimní rezidence královny Markéty II. se nachází v Schackově paláci neboli paláci Kristiána IX., Brockdorffův palác neboli palác Frederika VIII. je zase trvalou rezidencí současného korunního prince Frederika, jeho manželky Mary a jejich dětí. (Ano, to je ta pohádka, kterou by nevymyslel ani Hans Chr…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa – Kodaň

Amalienborg