2019

Šapnělské památky UNESCO

Španělské památky UNESCO

Španělsko je po evropské části Ruska, Ukrajině a Francii čtvrtou největší evropskou zemí. Zaujímá rozlohu téměř 506 000 km2 a žije v něm skoro 47 milionů obyvatel. Správně se dělí do 17 autonomních společenství, z nichž 15 leží na Pyrenejském poloostrově a další dvě tvoří Kanárské ostrovy v Atlantském oceánu a Baleárské ostrovy ve Středozemním moři, a dvou autonomních měst (Ceuta a Melilla na severu Afriky). Obyvatelé Španělska se obecně nazývají Španělé, ale v zemi žijí i příslušníci dalších národnosti se svébytnými jazyky, jako Katalánci, Baskové či Galicijci. Ti také povětšinou španělštině neřeknou jinak než kastilština, aby dali najevo, že jde pouze o jeden z více jazyků, jimiž se ve Španělsku mluví…

Austrálie - Glass House Mountains

Nejmenší kontinent

Austrálie, oficiálně Australské společenství (Commonwealth of Australia), má mezi všemi zeměmi světa zvláštní postavení, neboť je jediným státním útvarem, jenž zabírá celý kontinent. V pořadí největších států světa patří Austrálii šestá příčka, přičemž z celkové rozlohy 7 692 024 km2 připadá 98,7 % na australský kontinent a zbytek na více či méně vzdálené okolní ostrovy v čele s největší Tasmánií (64 519 km2)…

Svatojakubská cesta - španělská část

Babylon cest

Je dopoledne a ve svatojakubské katedrále v Santiagu de Compostela se vše připravuje na polední mši pro poutníky. Postupně jich přibývá, a jak procházejí katedrálou, je slyšet jen jakási nesrozumitelná změť jazyků. Portugalština, italština, japonština, angličtina, francouzština, samozřejmě španělština, ale i mnoho dalších. Poutníci ze všech koutů světa. Kolik jazyků, tolik cest. I když cíl je jeden, cesta k hrobu sv. Jakuba jediná není…

Jordánsko - Pouštní krajina Vádí Ram

„Přejdi Jordán…“

Jordánsko je mladý stát s dlouhou historií a mimořádně rozmanitou kulturní tradicí. I když země zastávala v dějinách regionu spíše pozici okrajového území a nikdy nebyla centrem žádné říše, díky strategické poloze se dostávala do středu zájmu všech impérií. Egypťané, Asyřané, Babyloňané, Chetité, Peršané, Řekové, Římané, křižáci, Mongolové, osmanští Turci, ti všichni a mnozí jiní si jordánské území nárokovali a někteří zde zanechali stopy. Většina lokalit v Jordánsku byla na dlouhá staletí opuštěna a znovu osídlena až v moderní době. Vykopávky odhalily pozůstatky z doby kamenné, bronzové i železné, ruiny římských měst a byzantských kostelů, jedny z nejstarších islámských staveb, křižácké pevnosti a v neposlední řadě místa, o kterých se zmiňuje Bible…

Denali Star - železniční stanice

Nejsevernější železnicí Ameriky do aljašské divočiny

Aljaška je širá země – kdo ji chce alespoň trošku poznat, potřebuje vlak. Cesta z Anchorage do Fairbanksu dlouhá 500 km trvá ve vlaku Denali Star 12 hodin. Zahrnuje spektakulární kulisy tundry, třpytících se ledovců, divokých medvědů, sobů a okouzlujících horských vrcholů v oblasti blízko severního polárního kruhu. A tam, kde trať končí, začíná divočina s dobrodružstvím zlatokopů…

Washington, D.C. - pohled na National Mall v západu slunce

Diamant na soutoku

V době, kdy se třináct kolonii v Severní Americe odtrhlo od své mateřské země, tu byla jen opuštěná tabáková pole a přílivová bažina na soutoku dvou řek. Nejbližší osídlení představovalo obchodnické městečko Georgetown, které vzniklo v roce 1751 na místě, kam nejdále mohly doplout zaoceánské plachetnice po řece Potomac. Dál proti proudu už začínala oblast skalnatých prahů, které další plavbu znemožňovaly. Právě soutok Potomacu s řekou Anacostie zvolili dva z „Otců zakladatelů“ – George Washington a Thomas Jefferson – za místo budoucího nového hlavního města. Vedeni politickým instinktem i praktickými důvody, spočívajícími hlavně v dostupnosti místa tehdejšími dopravními prostředky, vybrali nepřívětivé říční pobřeží na samé hranici Jihu a Severu. Státy Maryland a Virginie pak věnovaly potřebné pozemky na nové federální území, které vstoupilo do americké historie jako District of Columbia – Kolumbijský okres, zkráceně nazývaný D.C…

Turistické železnice - Úzkokolejná dráha Preßnitztalbahn

Vlaky v éře letadel

Svět tratí, lokomotiv a vagonů nás provází již dvě století. Od nesmělých počátků, přes léta horečného budování desítek tratí ke dnům úpadku a následně k opětovné renesanci železniční dopravy. Železnice působí od svých počátků na mnoho lidí omamným kouzlem, zejména v případě vlaků, které nespěchají, a umocňují tak zážitek z cesty jako takové…

Ticino - vesnice Gerra na Lago Maggiore

Ticino – italské Švýcarsko, švýcarská Itálie

Ledovce a palmy. Prastaré kostely s nádhernými freskami, kamenné domy bez elektřiny a rozvíjející se poupě z železobetonu, kamene a skla od Maria Botty jako ztělesnění moderní architektury. Dolce vita se všemi myslitelnými požitky a extrémní sporty prověřující tělo i ducha. Protiklady se přitahují. Hvězdy na nebi se tu prý v noci mačkají víc k sobě, aby všechny našly své místo nad rájem. Nad pozemským rájem. Nad Ticinem…

Normandie - pobřeží Atlantiku

Normandie

Ať se zde člověk vydá kamkoliv, narazí vždy na něco, co je spjaté s historií či kulturou: feudální pevnost, nádherný zámek, honosnou katedrálu, rozlehlý klášter nebo muzeum shromažďující skvosty klasického, případně současného umění, to vše zasazené do úchvatné krajiny. Stejně rozmanité jako způsob života a krajina jsou i možnosti, které se v Normandii nabízejí turistům trávícím zde dovolenou…

Národní park Kakadu

Národní park Kakadu – podivuhodná přírodní pokladnice

Jestli se někomu zaručeně rozbuší srdce ve chvíli, kdy projede kolem nápisu Kakadu National Park, je to zcela jistě ornitolog, entomolog, herpetolog či botanik. Národní park zapsaný na seznamu Světového dědictví UNESCO, který leží asi 170 km jihovýchodně od Darwinu, totiž na svém území téměř o velikosti Slovinska oplývá největší rozmanitostí ekosystémů na australském kontinentu. Navrch disponuje divokou, neporušenou krásou. Rozeklané rokle s vodopády, řítícími se z útesů až 300 m vysokých, se tu střídají s bažinatými nížinami a zatopenými mokřady plnými ptáků a ryb. Nekorunovaným vládcem těchto končin pak je krokodýl mořský, místními láskyplně přezdívaný „saltie“…

vlak El Chepe - kaňon

Vlakem Chepe do země Tarahumarů

Vlak těžce funí a zpomaluje, jako by mu docházely síly. Pískání a skřípající brzdy oznamují, že stojíme – v krajině bez nádraží nebo zastávky. Závada? Ne, říká můj spolucestující, to je Divisadero, vyhlídka první třídy. Balkon 100 m od dráhy nabízí úžasné, dech beroucí panorama, pohled na strmé, divoce rozeklané skalní stěny kaňonu. Když cestující kráčejí z vlaku k okraji propasti, doprovází je uctivé ticho. Pod našima nohama se setkávají tři obrovské soutěsky, které zde do skal vyhloubila řeka Urique. Svou velikostí překonají dokonce arizonský Grand Canyon…

Ammán - mešita

Ammán – město mnoha tváří

Ammán, hlavní město Jordánska, je fascinující metropolí plnou kontrastů, kde se snoubí duch starých časů a autentické prostředí městských tržišť, súqů, s moderní architekturou kosmopolitní společnosti. Řetězce mezinárodních restaurací a hotelů, butiky a nákupní centra, umělecké galerie a elegantní vily obklopené zelení na vzdušných rezidenčních předměstích koexistují s tradičními kavárnami, obchůdky, dílnami a bazarovou mentalitou životem kypícího středu města, který představuje jeho historické obchodní zázemí…

Strøget

Strøget -v srdci města

Srdcem centrální Kodaně je Strøget, více než kilometr dlouhá pěší nákupní zóna procházející přes několik náměstí a v širším smyslu zahrnující i další pěší zóny na ni navazující. Důležitá není jen svými obchody – v jejím bezprostředním okolí stojí řada významných památek a zajímavých uměleckých děl…

Chrám americké demokracie

Je přirozenou dominantou. Jeho kopule nesmí být zastíněna žádnou vyšší budovou. Od pahorku, na kterém stojí, se odvíjí celý systém ulic a tříd města. Pohled na jeho západní průčelí je snad nejznámější z celého Washingtonu, D.C. Upírají se na něj zraky všech amerických občanů i pozornost celého světa. Právě tady se reálně naplňuje podstata americké demokracie. Kapitol, sídlo Kongresu Spojených států amerických…

Granada

Granada

V roce 1984 byly z Granady zapsány na seznam Světového dědictví UNESCO nasrovské paláce Alhambra a Generalife, o 10 let později je doplnila čtvrť Albaicín. Granada je však mnohem víc. Je to i symbol křesťanského vítězství nad poslední muslimskou baštou v roce 1492 zhmotněný ve velkorysé královské kapli, kde spočívají protagonisté onoho konečného vítězství, Isabela Kastilská a Ferdinand Aragonský. Je to i velkolepá a mohutná katedrála, která se marně snaží předčít subtilní krásu Alhambry. Je to i nikdy nedokončený královský palác Karla V., považovaný za krásnou ukázku španělské renesance, ale v sousedství zahrad Generalife a vedle elegantních nasrovských paláců působící jako pěst na oko…

Rouen

Stověžatý Rouen – město umění a historie

Rouen, hlavní město Normandie s více než 110 000 obyvatel, je moderní vzkvétající metropolí s bohatou historií, jež tu zanechala velmi početné památky. Ačkoliv leží více než 100 km od pobřeží kanálu La Manche, je Rouen též přístavem, kam po Seině zajíždějí i velké zaoceánské lodě…