Španělské památky UNESCO

Španělsko je prostě obrovské a především rozmanité. Rozmanité krajinou, kulturou, kulinárními specialitami… Překvapí snad někoho, že španělská středomořská strava byla spolu s italskou, marockou, řeckou, portugalskou, kyperskou a chorvatskou v roce 2013 zapsána na seznam Nehmotného kulturního dědictví UNESCO? Strava tak odlišná od té, s kterou se setkáte třeba na Mesetě, náhorní plošině vyplňující střed Pyrenejského poloostrova, kde před mořskými plody dávají přednost fazolím, králičímu masu, zvěřině či hustým polévkám.
Ve Španělsku se zkrátka liší nejen jedno autonomní společenství od druhého, ale i provincie od provincie, ba ani jednotlivá města se nepodobají jedno druhému. Španělsko jako celek se pak v mnohém liší i od ostatních zemí Evropy. Kdysi se dokonce tradovalo, že Afrika začíná za Pyrenejemi. A něco na tom je. Kde jinde v Evropě najdete tak silný a téměř na každém kroku viditelný arabský vliv, který sem dorazil právě ze severu Afriky? Kde jinde v Evropě se minarety mešit proměnily ve věže křesťanských kostelů, aniž přestaly vypovídat o svém původu? Kde jinde v Evropě můžete vejít do křesťanského svatostánku obloukem ve tvaru podkovy, tak typickým pro muslimskou architekturu? Není náhodou, že se některé z těchto mudéjarských staveb staly součástí Světového dědictví.
Při velikosti a ojedinělosti Španělska nepřekvapí, že patří k státům s největším počtem památek UNESCO na světě. V seznamu Světového dědictví jich má aktuálně 48 – 43 kulturních, čtyři přírodní a jednu smíšenou. Jako zatím poslední byla v březnu 2019 zapsána památka Risco Caído y las Montañas Sagradas (Padlá skála a Posvátné hory), kulturní krajina na ostrově Gran Canaria. Když tehdy španělský ministr kultury blahopřál všem obyvatelům Kanárských ostrovů, uvedl výstižně, že zatímco počtem zapsaných památek je Španělsko třetí na světě, různorodostí svých zápisů stojí na místě prvním.
Vskutku, více zapsaných památek Světového dědictví, shodně po 55, mají pouze Itálie a Čína. A to kromě tohoto seznamu existuje ještě také seznam Nehmotného kulturního dědictví lidstva, v němž je Španělsko zastoupeno patnáctkrát. Některé z těchto zápisů, které obecně nejsou tak známé jako Světové dědictví, jsou opravdu kuriózní. Například v roce 2009 se zápisu dočkalo silbo gomero, dorozumívací hvízdání obyvatel kanárského ostrova La Gomera. Pro obyvatele hornatého ostrova s hlubokými údolími byl hvízdavý jazyk nesoucí se do daleka nejsnadnějším způsobem komunikace. Živý je dodnes, a aby se zachoval i v dalších generacích, byl od roku 1999 zaveden na ostrově jako povinný školní předmět. Katalánské castells, lidské věže, byly zapsány v roce 2010. Jak tehdy záviděla sousední Valencie! Ale o šest let později se dočkala i ona, když byly zapsány její fallas, svérázné oslavy svátku sv. Josefa. Zatím jako poslední španělské nehmotné dědictví byly v roce 2018 zapsány bubnové ceremonie tamboradas, kolektivní bubnování tisíců bubnů, které je součástí oslav Svatého týdne…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 10/2019

Shopping Cart