Altamira byla první v řadě

V dnešním rozsahu je celá památka zapsána jako „Jeskyně Altamira a paleolitické jeskynní umění severního Španělska“. Altamiru poprvé objevil v roce 1868 asturský cihlář Modesto Cubillas při náhodných toulkách horami. O svém objevu informoval vlastníka pozemků a amatérského archeologa Marcelina Sanze de Sautuola. Sdělení v něm však nevyvolalo žádnou zvědavost a na lokalitu zavítal až o mnoho let později. V roce 1879 tam vzal i svou dceru Marii, která se považuje za skutečnou objevitelku maleb, neboť v jeskynním komplexu odbočila do vedlejšího prostoru, kde ji čekalo obrovské překvapení. Nad tím, co spatřila, zůstala v údivu stát a honem volala svého otce. Živé barevné výjevy na skalních stěnách i jemu vyrazily dech.
Sanz de Sautuola byl přesvědčen, že malby jsou dílem našich dávných předků, a ihned o nich informoval vědce zabývající se prehistorií. Nikdo však tehdy nevěřil, že by takovou nádheru mohli vytvořit prehistoričtí lidé. Našli se i tací, kteří Sanze de Sautuola podezřívali, že malby vytvořil sám, aby se proslavil. O autentičnosti a stáří maleb se vedly sáhodlouhé vědecké spory. Satisfakce se Sanz de Sautuola za svého života nedočkal, protože do jeho smrti v roce 1888 vědci spor nevyřešili.
Obrat nastal poté, co byly podobné malby objeveny v roce 1895 v jeskynních systémech na francouzské straně horského masivu. A tak teprve na počátku 20. stol. historikové znovu obrátili pozornost k jeskyni Altamira a definitivně uznali stáří jejích maleb. Tyto závěry potvrdila i později vyvinutá uhlíková metoda. Malby v Altamiře skutečně vytvořili lidé žijící ve  starší době kamenné, v rozmezí let 40 000–10 000 př. n. l…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 10/2019

Shopping Cart