Stověžatý Rouen – město umění a historie

Vmísili jsme se do davu, ze kterého už není úniku. Úzkými uličkami nás táhne k Place du Vieux-Marché, Starému trhu, k místu, kde se psala historie: 30. května 1431 zde byla upálena na hranici devatenáctiletá Jana či Johanka z Arku, přezdívaná Panna orleánská. Tragické místo vyznačuje vysoký kříž. Odehrálo se to během stoleté války, kdy bylo město v područí Angličanů.
Pannu orleánskou zajali 23. května 1430 Burgunďané, kteří byli spojenci Anglie. Angličané s ní chtěli jednou provždy skoncovat, a proto začali shromažďovat peníze na výkupné a v prosinci 1430 ji odkoupili od Burgunďanů za 10 000 zlatých, částku, která se jinak v té době platila pouze za krále. Odvezli Johanku do Rouenu, kde ji předali církvi, aby ji odsoudila jako čarodějku a kacířku. Vyslýchali ji na hradě, z kterého se do současnosti dochoval donjon označovaný jako věž Jany z Arku. Poté, co Karel VII. v roce 1449 Rouen znovu dobyl a zajistil si vládu nad takřka celou Francií, byla Johanka světským soudem rehabilitována a stala se z ní národní hrdinka. V roce 1909 byla prohlášena za blahoslavenou a v květnu 1920 ji papež Benedikt XV. svatořečil. Od roku 1979 stojí na Place du Vieux-Marché moderní a nepříliš hezký kostel sv. Jany z Arku.
V někdejším arcibiskupském paláci je od roku 2015 umístěna multimediální interaktivní expozice Historial Jeanne dʼArc, která velmi moderním a důmyslným způsobem seznamuje v pěti patrech na ploše téměř 1000 m2 s životním příběhem Johanky, ale také s mýty, které se kolem francouzské národní hrdinky vytvořily během staletí následujících po její smrti.
Rouen však nestojí na špici seznamu historických zajímavostí ve Francii pouze kvůli Panně orleánské. Victor Hugo ho jednou označil jako „město se stovkou zvonic vyzvánějících k nebi“. Měl tím na mysli především gotickou katedrálu Notre-Dame, z větší části pocházející z 12.–15. stol., s jejími sedmi věžemi. Centrální věž nad křížením se tyčí do výše 151 m, žádná jiná kostelní věž ve Francii není vyšší. Máslová věž (Tour de Beurre) na jižní straně západního průčelí je vysoká 75 m. Své zvláštní jméno dostala podle toho, že kvůli nedostatku peněz na její dokončení financovala církev její stavbu výběrem daně z prodeje másla, které povolila věřícím konzumovat i během půstu. Na opačné straně západního průčelí stojí 82 m vysoká věž Saint-Romain. Od poslední rekonstrukce v roce 2016 je v ní umístěna zvonkohra s 64 zvony o celkové hmotnosti 35,5 t. Dalších šest zvonů ze starší zvonkohry zůstalo v Máslové věži…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 7/2019

Shopping Cart