7 2019 Normandie

Normandie - pobřeží Atlantiku

Normandie

Ať se zde člověk vydá kamkoliv, narazí vždy na něco, co je spjaté s historií či kulturou: feudální pevnost, nádherný zámek, honosnou katedrálu, rozlehlý klášter nebo muzeum shromažďující skvosty klasického, případně současného umění, to vše zasazené do úchvatné krajiny. Stejně rozmanité jako způsob života a krajina jsou i možnosti, které se v Normandii nabízejí turistům trávícím zde dovolenou…

Rouen

Stověžatý Rouen – město umění a historie

Rouen, hlavní město Normandie s více než 110 000 obyvatel, je moderní vzkvétající metropolí s bohatou historií, jež tu zanechala velmi početné památky. Ačkoliv leží více než 100 km od pobřeží kanálu La Manche, je Rouen též přístavem, kam po Seině zajíždějí i velké zaoceánské lodě…

Normandie umělců

Normandie umělců, spisovatelů a celebrit

Normandie se svým pobřežím se stala od 2. pol. 19. stol. oblíbeným krajem aristokracie, politiků a umělců. Blízkost Paříže, dobré železniční spojení, mořský vzduch a vybraná společnost spolu s kasiny, koňskými dostihy a luxusem vůbec způsobily, že v místech jako Deauville, Cabourg nebo Trouville si dávaly dostaveníčka francouzské i evropské celebrity. Mnozí spisovatelé a další umělci z Normandie pocházeli nebo ji objevili jako pramen inspirace…

Normandské kláštery

Dávná opatství

Rouen opouštíme údolím řeky Seiny a vydáváme se na historickou trasu „Normandská opatství“. Silnice, podél nichž zemědělci nabízejí své produkty, vedou okouzlující krajinou s hrázděnými domy, které obklopují sady s pasoucími se ovcemi a skotem, a míjejí staré kostely a ruiny kdysi slavných opatství…

Le Tréport - pobřeží

Na kole z Le Tréportu do Le Havru

Cyklotrasa podél Alabastrového pobřeží, Véloroute du Littoral de la Côte dʼAlbâtre, která vede z Le Tréportu do Le Havru, měří asi 180 km. Nabízí úchvatné výhledy na moře a pobřežní útesy, venkovskou krajinu s lněnými poli i půvabná přímořská letoviska…

Le Havre

Le Havre, poezie v betonu

Na Le Havre se dlouho pohlíželo jako na šedé betonové město. Když ale bylo jeho centrum obnovené po 2. sv. válce zapsáno roku 2005 na seznam Světového dědictví UNESCO, došla jeho průkopnická krása, přímočarost a nezkrotná vznešenost konečně adekvátního ocenění…

Orne

Orne – hřebčíny, zámky a krajky

Když se slavný francouzský herec Jean Gabin definitivně rozešel s Marlene Dietrichovou, vzpomněl si, že jeho velkým snem byli již od dětství koně a život na venkově. Celé své jmění investoval do statku La Pichonnière v departementu Orne, kde začal chovat skot a závodní koně. Aby byla jeho vášeň kompletní, zřídil poblíž statku také dostihovou dráhu, dnešní Hippodrome Jean-Gabin. Ke konci 50. let minulého století vlastnil stáj s erbem Bouton d’Or a kolem patnácti renomovaných závodních koní…

Poloostrov Cotentin - válečný hřbitov

Poloostrov Cotentin

Poloostrov Cotentin je nejdrsnější částí Normandie. Návštěvníkům představuje typickou krajinu označovanou jako bocage – mozaiku políček, luk, pastvin se strakatými normandskými krávami, remízků a vřesovišť. Ekonomice malých žulových vesnic dominuje mléko ve všech podobách…

Monet v Giverny

Claude Monet v Giverny

Dům v Giverny, kde od roku 1883 až do své smrti v roce 1926 žil malíř Claude Monet, se proslavil po celém světě, stejně jako řada asi 250 malířových obrazů nazvaná Lekníny, jež vznikla v jeho zahradě. Jméno Giverny je dnes synonymem impresionismu…

Francouzské sýry - obec Camembert

Na cestě sýrovým trojúhelníkem

„Je těžké vládnout zemi s 300 druhy sýrů!“ Tuto větu používal s oblibou francouzský prezident de Gaulle na hostinách se zahraničními návštěvami. Mnohé z těchto sýrů se vyrábějí v Normandii – a není to jenom ten nejznámější z nich, Camembert…

Caen - někdejší mužský klášter sv. Štěpána

Caen – město Viléma Dobyvatele

Na mohutných hradbách v Caenu vlají červeno-žluté prapory se dvěma lvy – znakem Viléma Dobyvatele, slavného Normana, který přivedl zemi k rozkvětu a nakonec to v roce 1066 dotáhl na anglického krále. Málokdo formoval ve středověku Normandii jako on. Bez něj by se region nestal tím, čím je dnes, a ani Caen by nebyl jedním z nejvýznamnějších měst v zemi. Už jako anglický král si Vilém zvolil Caen za své druhé sídlo…

Calvados

Nejvyšší zralost jablíčka

Země mírně zaoblených kopců se šťavnatými loukami, jabloněmi a selskými dvory. Na jaře, když jsou stromy v plném květu, září ze syté zeleně všechny odstíny růžové. Pak přijde jarní vichřice a pokryje louky sněhem květů. Na podzim, když se malá jablíčka barví do červena, vypadají jabloně jako obrovské růžové keře se stovkami poupat…

Normandská kuchyně

Normandská gastronomie

Bezmála 600 km dlouhé mořské pobřeží a vnitrozemí poseté ovocnými sady, lány se zeleninou a zelenými pastvinami se skotem – Normandie přímo vybízí také ke gastronomickým zážitkům. Mezi nejdůležitější zdejší produkty patří mléko a mléčné výrobky, maso, mořské plody, zelenina a ovoce…