Mont-Saint-Michel

Kouzelný Mont-Saint-Michel

Snad všechny cesty v Normandii vedou k Mont-Saint-Michel, žulovému kuželu korunovanému gotikou. Více než čtyři miliony návštěvníků ročně jsou ale jistým varováním před takovou popularitou.

Odnikud z celého poloostrova Cotentin se Mont-Saint-Michel, tato kamenná hora se štíhlými věžemi, dramaticky se zdvihající z moře, nezdá být tak blízko jako z vesničky Genêts, kterou od opatství dělí za odlivu jen několik kilometrů bahnité cesty. Od 15. stol. se na ni kromě jiných poutníků vydávaly také tisíce dětí při tzv. procesí pasáčků. Po posledním zastavení v kostele v Genêts se děti scházely na přílivovém ostrůvku Tombelaine a odtud už zamířily přímo k svaté hoře. Ani na zemi, ani v moři – tak se zdá být umístěn kouzelný vrch sv. Michaela vznášející se v mělčině normandského pobřeží, které se už o pár kilometrů západněji mění v pobřeží bretaňské. V rytmu měsíce se vrch stává součástí pevniny a vyrůstaje z šedé žuly, dotýká se tento klášterní hrad zdánlivě nekonečna.
Jedinečným posvátným místem byl skalnatý ostrov již v předkřesťanských dobách, kdy mu říkali Hrobová hora. Na počátku 8. stol. zde Aubert, biskup z Avranches, postavil kapli poté, co se mu zjevil archanděl Michael. Hora se rázem stala cílem poutníků. V roce 966 ji normandský vévoda Richard I. daroval benediktinům, kteří zde založili opatství. Mont-Saint-Michel se stal nejenom důležitým poutním místem, ale i významným centrem vzdělanosti.
Od 11. stol. sloužila hora zároveň jako pevnost, jejíž obranu zajišťovaly nejen hradby, ale také mimořádně silný příliv a odliv v zátoce okolo. Během šesti hodin tu dosahuje rozdíl hladiny až 14 m. V době Johanky z Arku byl Mont-Saint-Michel jediným místem v Normandii, které odolalo náporu Angličanů. Díky tomu, že úspěšně odolával veškerým nepřátelským útokům, stal se Mont-Saint-Michel symbolem národní identity. Už od konce 15. stol. začal ale sloužit také dalšímu účelu – stal se místem, kde byli internováni političtí odpůrci krále. Funkce vězení nabyla podstatně na významu za Velké francouzské revoluce. Klášter byl v roce 1790 zrušen, zato vězení fungovalo až do roku 1863. Od roku 1874 je klášterní hora historickou památkou a v roce 1979 byl Mont-Saint-Michel jako výjimečné dílo gotiky a památka s jedinečnou kombinací přírodních a kulturních prvků zapsán na seznam Světového dědictví UNESCO.
Mont-Saint-Michel ale není pouze opatství. Pod ochranou jeho hradeb se postupně vytvořilo středověké městečko se strmými úzkými uličkami, kamennými schodišti a klenutými můstky. Dodnes má asi 30 stálých obyvatel, ve většině domů najdeme restaurace, hotýlky či prodejny suvenýrů. I my, dříve než se vydáme na strmou cestu k vrcholu klášterní hory, zastavujeme hnáni zvědavostí a přitahováni vůní, hned za vstupní branou. Hostinec La Mère Poulard (U matky Poulardové) otevřela Anette Poulardová v roce 1888 a proslavila ho svými omeletami. Dodnes je tu dělají podle jejího 130 let starého receptu v měděné pánvi s dlouhou rukojetí na otevřeném ohni. Kromě vajec nesmí chybět normandské máslo beurre de baratte, vše ostatní je tajemství. Omeleta se podává buď samotná (nature), nebo doplněná například o Camembert s opečenými brambory, zeleninovou směs typu ratatouille, foie gras, slaninu nebo krevety. Tuhle specialitu si na Mont-Saint-Michel nenecháme ujít.
Na samém vrcholu hory stojí klášterní kostel, jehož věž nad křížením byla v 19. stol. doplněna o vysoký štíhlý nástavec zakončený pozlacenou sochou archanděla Michaela bojujícího s drakem v podobě hada. Zatímco hlavní loď z 12. stol. je ještě románská, zatímco románský chór se v roce 1421 zřítil a byl postaven v letech 1446–1523 znovu ve stylu flamboyantní gotiky. Současné neoklasické průčelí kostela pochází až z roku 1780. Severně od kostela stojí komplex klášterních staveb, kvůli nedostatku místa ve třech patrech nad sebou, který se běžně označuje jako Merveille („zázrak“). Nejvýše je umístěna nádherná křížová chodba se štíhlými dvojitými sloupky dokončená roku 1228, svým způsobem visutá zahrada a opravdová architektonická perla. Veškerý stavební materiál se k ostrůvku dopravoval na lodích a následně vytahoval vzhůru na lanech…

Shopping Cart