Normandie umělců, spisovatelů a celebrit

Drobná zprávička v novinách o nešťastném manželství Eugèna Delamara, lékaře bez diplomu, a jeho choti Delphine dopomohla k věhlasu vesničky Ry, ležící nedaleko Rouenu v údolí řeky Crevon. Za normálních okolností by příběh mohl dojmout snad jen místní obyvatele, jenže Gustave Flaubert podle něj napsal román Paní Bovaryová, příběh citového odcizení a manželské nevěry, a Ry se stala slavnou. Její jediná ulice nás zve na literární toulku mezi hrázděnými domy, k hostinci a radnici s jónskými sloupy. Kostel z 12. stol. zdobí pěkný renesanční portál s dřevěnými reliéfy. V blízkosti osady Villers nalezneme lovecký pavilonek zámku Huchette, kde se románová Ema scházela ke galantním dostaveníčkům s Rudolfem. Příběh dopadl špatně – nejen pro Bovaryovy, ale i pro Flauberta. Na základě vytržených úryvků „lascivních líčení“ milostných dobrodružství hlavní hrdinky byl spisovatel stíhán pro urážku veřejné mravnosti a manželské instituce. Přestože byl v roce 1857 soudem zproštěn všech obvinění, pro katolickou církev zůstaly jeho knihy na indexu.
Flaubert, jehož jméno je jakýmsi synonymem „spisovatelské“ Normandie, sloužil také jako poštovní schránka pro Victora Huga během jeho dlouholetého exilu v Anglii. Hugovu korespondenci s politickými přáteli a sympatizanty přeposílal dál, aby unikla kontrole tajné policie Napoleona III. Victora Huga připomíná i bronzová deska v jedné z ulic ve Veules-les-Roses, malém lázeňském letovisku na Alabastrovém pobřeží. Městečko měli v oblibě umělci i politici. Mnozí malíři sem přicházeli tvořit, jiní zde pobývali jenom kvůli mořskému vzduchu a umělecké atmosféře.
Victor Hugo byl citově vázán na Villequier, vesnici v meandru Seiny, která mu byla vždy drahá. Našel zde ale i ty nejbolestivější vzpomínky svého života. Jeho milovaná dcera Léopoldine se i s manželem Charlesem Vacqueriem utopila 4. září 1843, když se s nimi na řece převrhla loďka. Na kraji vesnice stojí socha zarmouceného básníka hned naproti místu, kde došlo k neštěstí. Krásné sídlo rodiny Vacquerie, obrácené průčelím k řece, dnes hostí muzeum Victora Huga…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 7/2019

Shopping Cart