Caen – město Viléma Dobyvatele

Kolem roku 1060 postavil Vilém na skalním ostrohu nad městem mohutný opevněný hrad, který je po poválečné rekonstrukci stále chloubou Caenu. Z jeho hradeb se nabízí hezký výhled na město a na přístav s kanálem, který ho spojuje s volným mořem. Na hradě je Muzeum Normandie s archeologickými, etnografickými a historickými sbírkami. Součástí hradního areálu je rovněž moderní budova Muzea krásných umění otevřeného roku 1971.
Nejvýznamnější pamětihodnosti Caenu propojuje turistický okruh Viléma Dobyvatele (Le circuit Guillaume le Conquérant), po němž se lze vydat na hezkou procházku starým městem. Jeho dominantami jsou dva klášterní komplexy. Jejich vznik souvisí se sňatkem Viléma s Matyldou Flanderskou roku 1050. Protože byli pokrevní příbuzní, papež Lev IX. svatbu zakázal. Vilém s Matyldou neposlechli a papež je exkomunikoval. Aby jim bylo odpuštěno, zavázali se odčinit svůj hřích vybudováním dvou klášterů. Vilém nechal v roce 1066 postavit mužský klášter (Abbaye aux Hommes) s trojlodním románským kostelem sv. Štěpána (Saint-Étienne), kde byl také roku 1087 pohřben. Téměř 100 m dlouhému mohutnému klášteru dominuje průčelí se dvěma věžemi. Stavba v románském stylu byla dokončena až ve 13. stol., po přestavbách dostal kostel gotickou výzdobu. Opatství, které bylo zrušeno za Velké francouzské revoluce, jakoby zázrakem přežilo bombardování z roku 1944. Ženský klášter (Abbaye aux Dames) na opačné straně starého města nechala postavit královna Matylda v letech 1060–1080. Jeho kostel Nejsvětější Trojice (Sainte-Trinité) je hezkým příkladem románské architektury. Během bombardování v roce 1944 poskytl klášter přístřeší stovkám caenských obyvatel…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 7/2019

Shopping Cart