Orne – hřebčíny, zámky a krajky

Koně patří k Normandii stejně jako cidre a camembert. Především jižní departement Orne je proslulý svými hřebčíny. Na sytě zelených pastvinách tu lze koně spatřit všude, jak závodní, tak kobyly s hříbaty i robustní percherony – normandské tažné koně.
V lese nedaleko od města Argentan se rozkládá obrovský areál s rozlehlými výběhy, terasami a dlouhou přístupovou alejí, kterou sem kdysi přijížděly královské fiakry. Pozlacená koňská hlava krášlí bohatě zdobenou vstupní bránu do Haras du Pin, národního hřebčína, který založil roku 1665 ministr Colbert. Budovy navrhl architekt Mansart a okolní zahrady slavný Le Nôtre.
Dnes žije v těchto „koňských Versailles“ stovka plemenných hřebců. Mají se skutečně královsky, obývají velkoryse konstruované stáje z růžových cihel, stájový pach je zde parfémem a čeledíni nosí blýskavé uniformy. Hřebčín Pin je i dnes místem chovu šampionů a živým muzeem nejen koňské kultury, ale také kovářství, sedlářství a dalších řemesel s ní spojených. Návštěvníci mohou zhlédnout ukázku výcviku koní, vozatajské soutěže nebo prezentací hřebců a spřežení za doprovodu Verdiho hudby! Dokonce i turisté, kteří nemají zvláštní zálibu v koních, jsou návštěvou v Haras du Pin ohromeni.
Chovu koní se věnují v celém okolním kraji. Tu a tam se před námi objeví šlechtické sídlo, jako třeba Argentelles, půvabná stavba se čtyřmi nárožními věžičkami, jež se zrcadlí v hladině přilehlého jezírka. Elegance a luxus nebyly v Normandii nikdy cizími pojmy. Je to vidět na zámcích a venkovských sídlech, kterým zde říkají manoir, s nádhernými, velkoryse založenými parky, hřebčíny a příjezdovými alejemi stoletých dubů…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 7/2019

Shopping Cart