5 2019 Washington D.C.

Washington, D.C. - pohled na National Mall v západu slunce

Diamant na soutoku

V době, kdy se třináct kolonii v Severní Americe odtrhlo od své mateřské země, tu byla jen opuštěná tabáková pole a přílivová bažina na soutoku dvou řek. Nejbližší osídlení představovalo obchodnické městečko Georgetown, které vzniklo v roce 1751 na místě, kam nejdále mohly doplout zaoceánské plachetnice po řece Potomac. Dál proti proudu už začínala oblast skalnatých prahů, které další plavbu znemožňovaly. Právě soutok Potomacu s řekou Anacostie zvolili dva z „Otců zakladatelů“ – George Washington a Thomas Jefferson – za místo budoucího nového hlavního města. Vedeni politickým instinktem i praktickými důvody, spočívajícími hlavně v dostupnosti místa tehdejšími dopravními prostředky, vybrali nepřívětivé říční pobřeží na samé hranici Jihu a Severu. Státy Maryland a Virginie pak věnovaly potřebné pozemky na nové federální území, které vstoupilo do americké historie jako District of Columbia – Kolumbijský okres, zkráceně nazývaný D.C…

Chrám americké demokracie

Je přirozenou dominantou. Jeho kopule nesmí být zastíněna žádnou vyšší budovou. Od pahorku, na kterém stojí, se odvíjí celý systém ulic a tříd města. Pohled na jeho západní průčelí je snad nejznámější z celého Washingtonu, D.C. Upírají se na něj zraky všech amerických občanů i pozornost celého světa. Právě tady se reálně naplňuje podstata americké demokracie. Kapitol, sídlo Kongresu Spojených států amerických…

Procházka po National Mall

National Mall je opravdovým klenotem hlavního města USA. Žádný návštěvník Washingtonu nemůže toto místo vynechat. V jeho východní polovině se kombinují nejdůležitější federální instituce se světově ceněnými muzejními sbírkami. Novější západní část je věnována památníkům významných postav americké historie. Ačkoliv je tato strana o něco méně navštěvovaná než oblast muzeí kolem Kapitolu, určitě stojí za to udělat si procházku mezi jednotlivými monumenty. Benefitem není jen náhled do dějin USA, ale i příjemná relaxace v jinak hektickém městě…

Kudy kráčela historie

Na rušných washingtonských třídách se mezi vládními budovami, muzei a památníky mísí federální úřednici s turisty a školními výlety. Někde ale stačí kousek poodejít a rázem se ocitnete v jiném světě. Jako když se třeba vydáte ulicí M po mostě přes údolí Rock Creek. Na chodnících náhle přibudou historické lampy ověšené koši s rozkvetlými květinami, místo moderních budov jsou kolem vás cihlové domy a zdejší hospody vzbuzují dojem, že jste se ocitli kdesi v Anglii. V postranních uličkách vládne ticho a klid. Georgetownem kráčela historie daleko dřív, než začaly existovat Spojené státy a jejich hlavní město…

Bílý dům

Místo na dnešní adrese 1600 Pennsylvania Ave NW vybral už George Washington, ale ve skutečnosti v rezidenci nikdy nebydlel. Prvním obyvatelem se stal až jeho nástupce v prezidentském úřadě John Adams. Od té doby se podoba sídla amerických prezidentů podstatně změnila díky nejrůznějším přestavbám a přístavbám. V průběhu času se také změnilo jeho zabezpečení, takže v současnosti jde o jednu z nejstřeženějších budov v USA. V dnešním světě to nikoho nepřekvapí. To, co překvapí, je jeho velikost. Na rozdíl od honosných sídel mnohých světových vládců se zdá Bílý dům dost malý na to, že je sídlem nejmocnějšího muže na planetě…

Zesnulí ve cti a slávě

Přes svou nevelkou rozlohu nabízí Washington, D. C. jednu z největších koncentrací pamětihodností v USA. Turisté často nevědí, co dřív – zda se věnovat návštěvám federálních úřadů, prohlížet pečlivě vedené sbírky washingtonských muzeí či strávit nějaký čas v některém z monumentálních památníků. Přesto si téměř každý najde chvíli, aby překročil řeku Potomac, která tvoří jihozápadní hranici Kolumbijského distriktu, a tam – na samém okraji státu Virginie – navštívil hřbitov. Není jen tak ledajaký: tabulka u vstupu praví, že vstupujeme na nejposvátnější půdu Spojených států. Na Arlingtonském národním hřbitově totiž leží zesnulí ve cti a slávě…

Památník mariňáků

„Už tu není Ira Hayes…“ zpíval kdysi Michal Tučný písničku, kterou proslavil především Johnny Cash. Smutný příběh o neslavném konci indiánského válečníka z kmene Pimů je skutečnou událostí, ale písnička neříká nic o tom, že Ira Hayes byl jedním z nejoslavovanějších hrdinů 2. sv. války. Spolu s pěti svými druhy stojí zvěčněn na arlingtonské straně řeky Potomac, přímo naproti hlavnímu městu USA. O sousoší vojáků, vztyčujících vlajku na nejvyšší hoře ostrůvku Iwo Jima, se často hovoří jako o nejpůsobivějším památníku ve Washingtonu. Jeho úkolem však není jen oslavovat těchto šest mužů a jejich čin. Je především připomínkou elitních jednotek, které tvoří důležitou součást amerických ozbrojených sil již více než 240 let…

Na skok do muzea

Rozsáhlý park mezi Kapitolem Spojených států a památníkem George Washingtona tvoří zhruba polovinu prostoru, který se nazývá The National Mall. Udržovaná travnatá plocha je lemována z jihu a severu budovami, v nichž najdeme sbírky celkem jedenácti muzeí patřících do jedinečné instituce – The Smithsonian Instititution…

Památka na JFK

Veřejný prostor hlavního města USA je vyzdoben památníky na „Otce zakladatele“, veterány, prezidenty a další významné postavy amerických dějin. Nikde však nenajdete památník třicátému pátému prezidentovi, kterým se v roce 1961 stal teprve třiačtyřicetiletý John Fitzgerald Kennedy. Když však přejíždíme řeku Potomac po některém mostě v západní části města, neunikne naší pozornosti na levém břehu architektonicky zajímavá budova zářící bělostí, která stojí v těsné blízkosti známého obytného komplexu Watergate. Právě tato budova je symbolickou památkou na JFK…

Pámátník 2. světové války ve Washingtonu

Byl tady Kilroy

VKdyž byl v 80. letech odhalen památník vietnamským veteránům a posléze i korejským, začali se ozývat veteráni z 2. sv. války. Jejich argumenty byly jasné. Největší světový konflikt měl mnohem zásadnější vliv na život celých Spojených států a počet zúčastněných i padlých Američanů byl několikanásobně vyšší než v obou asijských válkách dohromady. Přesto hlavní město nemělo důstojný památník, který by byl poděkováním těm, kteří přežili, a výrazem úcty k těm, kteří přinesli oběť největší…