8 2019 Jordánsko

Není zámek jako zámek

Zámky v jordánské poušti? Na první pohled se zdá, jako by došlo k chybě v překladu, ale jordánská část Syrské pouště (al-Badíja), která místy připomíná nehostinnou měsíční krajinu posetou nekonečným množstvím ostrých pazourků a všemi barvami hrajících kamenů, ukrývá netušené architektonické skvosty. Tato část země je vzhledem k tvrdým přírodním podmínkám nejméně osídleným jordánským regionem…

V zajetí chutí a vůní

Jídlo je základním kamenem jordánské společnosti, ať si pochutnáváte v beduínském stanu na mansafu, nasáváte vůně koření na súqu nebo se vám rozplývá na jazyku slaďoučká kunáfa. Jídlo je středobodem sociálních aktivit a oblíbeným námětem hovoru, způsob jeho přípravy či zákaz pojídání některých potravin má hluboké kořeny v sociální a náboženské struktuře Arabů…

Athény Blízkého východu

Umm Qajs vám učaruje naprosto vším, svou polohou, výhledem na Golanské výšiny a město Tiberias i majestátními ruinami, které na jaře ožívají barevnými koberci vlčích máků a dalších květů. Ve své době byl coby starověká Gadara renomovaným kulturním centrem, domovem několika klasických básníků a filozofů včetně Theodora, zakladatele rétorické školy a učitele císaře Tiberia. O Gadaře psali Plinius i Flavius Josephus. Duch antické vzdělanosti se zde vznáší i dnes, vybízí návštěvníky k tomu, aby se v hektické době na chvíli zastavili a načerpali energii, která sálá z kolonádové terasy hrající všemi barvami vápence, čediče a mramoru, nebo si vychutnali západ slunce z neporušeného hlediště západního divadla…

Mádaba a hora Nebó – za uměním mozaiky

Mádaba je město s přátelskou atmosférou a s více než 1300letou mírovou koexistencí muslimů a křesťanů, které asi nejvíce proslavily nálezy podlahových a nástěnných mozaik z byzantské doby. Z hory Nebó, vzdálené 10 km západně od Mádaby, se naskytl Mojžíšovi pohled na kenaanskou „zemi zaslíbenou“, kam neměl nikdy vstoupit…

Hrad Karak – křižácká chlouba

Dnešní více než třicetitisícové město Karak (či Kerak) leží na křižovatce starověkých karavanních cest z Egypta do Sýrie. Zmiňuje se o něm už Bible jako o pevnosti Kír. V římské době byl Karak známý jako Charach-moba („moábská pevnost“), na hradě nalezneme i stopy po nabatejské přítomnosti, ale největší slávu zažil ve středověku…

Biblická krajina kolem Mrtvého moře

O krajině kolem Mrtvého moře se mnohdy hovoří jako o krajině biblické. Dnes ji rozděluje hranice mezi Jordánskem a Izraelem, procházející od severu k jihu středem Mrtvého moře, ale ve starověku tady žádná taková hranice neexistovala. Příběhy ze Starého zákona si razily cestu napříč horami, údolími i pouštěmi bez ohledu na to, zda ležely západně (dnešní Izrael a Západní břeh) či východně (dnešní Jordánsko) od Mrtvého moře a řeky Jordán, jeho jediného přítoku…

Jací jsou Jordánci

Jordánsko je v posledních letech stále oblíbenějším cílem našich turistů, kteří tam jezdí objevovat historické památky, jedinečnou a pro nás velmi exotickou pouštní přírodu, ale také tamní kulturu a společnost. Jaké jsou?

Po stopách Jana Křtitele

V biblické knize Genesis se hovoří o údolí řeky Jordán kolem Mrtvého moře jako o „zahradě Hospodinově“. Ztotožnění Betánie Zajordánské s místem, kde byly položeny základy křesťanské víry, kde žil a kázal Jan Křtitel a kde pravděpodobně pokřtil i Ježíše Krista, se považuje za jeden z největších archeologických objevů nejen v rámci Blízkého východu…

Perla římské Dekapole

Džeraš je jedním z nejlépe dochovaných klasických antických měst a typickým příkladem římského provinčního urbanismu. Leží pouhých 48 km severně od Ammánu a většina turistů zde svoji cestu po Jordánsku zahajuje. V řecké a římské době neslo město jméno Gerasa, někdy se mu též přezdívá Pompeje Blízkého východu…

Růžové město z poloviny staré jako čas

O Petře toho bylo napsáno mnoho, ale nic nedokáže vystihnout pocity, které se člověka zmocní, když se z přítmí přírodního kaňonu vynoří silueta ikonické stavby známé jako Pokladnice. Petra, která bývá popisována jako osmý div starověkého světa a v roce 2007 byla zvolena jedním ze sedmi novodobých divů světa, je bezpochyby jedním z největších jordánských pokladů a hlavní turistickou atrakcí, která do země láká návštěvníky ze všech koutů světa…

Magická pouštní krajina Vádí Ram

Spektakulární a majestátní, takové je největší a nejúchvatnější z jordánských pouštních údolí. Vádí Ram o rozloze 720 km2 je zapsáno na seznamu Světového dědictví UNESCO nejen kvůli svým přírodním krásám, ale také jako památka kulturní. Na 2500 petroglyfů a 20 000 skalních nápisů zde dokládá asi 12 000 let dlouhou tradici lidského osídlení. Bludiště skalních útvarů z pískovce, čediče a žuly se zvedá z nekonečných, tichem prostoupených písečných plání do výšky 800 až 1750 m n. m. Na své si tu přijdou milovníci tichých zákoutí, dlouhých pěších túr i skalního lezení…

Ammán – město mnoha tváří

Ammán, hlavní město Jordánska, je fascinující metropolí plnou kontrastů, kde se snoubí duch starých časů a autentické prostředí městských tržišť, súqů, s moderní architekturou kosmopolitní společnosti. Řetězce mezinárodních restaurací a hotelů, butiky a nákupní centra, umělecké galerie a elegantní vily obklopené zelení na vzdušných rezidenčních předměstích koexistují s tradičními kavárnami, obchůdky, dílnami a bazarovou mentalitou životem kypícího středu města, který představuje jeho historické obchodní zázemí…

„Přejdi Jordán…“

Jordánsko je mladý stát s dlouhou historií a mimořádně rozmanitou kulturní tradicí. I když země zastávala v dějinách regionu spíše pozici okrajového území a nikdy nebyla centrem žádné říše, díky strategické poloze se dostávala do středu zájmu všech impérií. Egypťané, Asyřané, Babyloňané, Chetité, Peršané, Řekové, Římané, křižáci, Mongolové, osmanští Turci, ti všichni a mnozí jiní si jordánské území nárokovali a někteří zde zanechali stopy. Většina lokalit v Jordánsku byla na dlouhá staletí opuštěna a znovu osídlena až v moderní době. Vykopávky odhalily pozůstatky z doby kamenné, bronzové i železné, ruiny římských měst a byzantských kostelů, jedny z nejstarších islámských staveb, křižácké pevnosti a v neposlední řadě místa, o kterých se zmiňuje Bible…