Anasazi Puebla: Navajo National Monument

Anasazi (jméno v jazyce Navajo znamená „Dávní lidé“ či „Dávní nepřátelé“) byli praobyvatelé rozsáhlé oblasti amerického Jihozápadu, kteří někdy v 10. století dospěli ve svém vývoji ke stavbě trvalých příbytků z kamene a praktikovali poměrně vyspělé pouštní zemědělství. Anasazi postavili nejvyspělejší puebla ve 13. století, ještě ke konci téhož století je však rychle opustili. Nejnovější archeologické objevy naznačují, že následkem populačnímu růstu a dlouhotrvajícího sucha došlo ke společenské krizi, která vyústila ve války a vraždění, jež donutily zbytek populace k opuštění sídlišť a k útěku do jiných oblastí.
Puebla v Navajo National Monument byla postavena poměrně pozdě, až ve vrcholném období Anasazi; dendrochronologie kmenů používaných k zastřešení obydlí ukazuje, že stromy byly pokáceny mezi lety 1250 až 1272; avšak o dvacet let později byla už puebla opuštěna…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 3/2005

Další informace o Spojených státech naleznet zde: http://www.sopka.cz

Shopping Cart