Antverpská tančící zebra

Antverpy prosluly jako město malířů. K jejich tradičním pozoruhodnostem patří především Rubensovy a van Dyckovy obrazy a k obvyklým turistickým atrakcím patří i Rubensův dům. Ve zlatých dobách Antverp zdejší občané ukládali do obrazů peníze, neboť vzhledem k nedostatku půdy a přírodních zdrojů, se umění stalo výhodnou investicí. Ostatně Rubens nebyl jen vynikajícím umělcem, ale neméně zdatným obchodníkem. Jeho dílna, kterou tvořila skupina výborných malířů s pečlivě rozdělenými úkoly (jeden se soustředil na lidské postavy, jiný na koně atd.), se vypracovala až k „sériové“ výrobě obrazů. A ty se podílely na tvorbě dobového vkusu, a ten pak zase zvyšoval objednávky děl z Rubensovy dílny. Věhlas Antverp, jakožto města umělců, dolehl i do Čech: na antverpské malířské akademii studoval také náš malíř Jaroslav Čermák, autor romantických výjevů z Černé Hory. V Antverpách se však můžeme setkat i s uměním z exotických zemí a jeho přítomnost má v Antverpách své opodstatnění. Místní přístav se totiž přičinil o to, aby město bylo otevřené a vnímavé i pro jiné kultury. Antverpské etnografické muzeum nabízí nevšední zážitky ve sbírce, kterou tvoří 2500 exponátů mimoevropského umění známých a méně známých kultur. Unikátní je především sbírka soch a masek z Afriky a Oceánie a také obrazy a sochy z Tibetu a Indie stojí za podrobnou prohlídku.
Antverpy však také prosluly jako město diamantů. Známé jsou zdejší obchody na diamantové burze a vynikající tradici antverpských brusičů diamantů zná celý svět. Vždyť většina světové produkce diamantů prochází právě tímto městem. Letos v květnu tam bylo na náměstí královny Astrid otevřeno nové muzeum diamantů, jehož prostory lze „interaktivně“ projít v kombinovaném virtuálním a skutečném prostoru. Mimo jiné se tam stane návštěvník i očitým svědkem brusičského umění…

Úplné znění článku naleznete v časopise Země světa č. 12/2002

Další informace o Belgii naleznet zde: http://www.sopka.cz

Shopping Cart