Ostrov komodského draka

Ta také potvrdila vyprávění domorodců, kteří o dracích žijících na ostrově věděli již několik staletí. V roce 1912 nové zvíře odborně popsal kurátor zoologického muzea v javánském Bogoru a dal mu vědecké jméno Varanus komodoensis . Tak byla i oficiálně potvrzena existence ještěra dosahujícího rekordních rozměrů, a tím i největšího současně žijícího plaza naší planety. Od roku 1980 je Komodo národním parkem, a navíc patří do Seznamu kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
Motor naší lodě se ztišuje. Míjíme dračí zuby téměř holých kopců a po pravé straně necháváme bez povšimnutí přístavní molo, vchod do národního parku Komodo.
Zakotvujeme na dohled jediné vesnice na ostrově. Z dálky k nám doléhají tiché zvuky podvečerní aktivity života místních rybářů stejně jako před šesti lety, kdy jsem do těchto míst dorazil poprvé. S časovým odstupem tak budu moci srovnat, jak se naplnil plán, o němž mne tehdy ujišťovali strážci národního parku: pokusíme se komodské draky, kteří se stávali turistickou atrakcí, vrátit k přirozenějšímu způsobu života. Kapitán nás upozorňuje, abychom byli přes noc opatrní na své cennosti. Plavby mezi Floresem a Lombokem se zastávkou na Komodu a na nedaleké Rince, kde také žijí varani komodští, se v posledních letech stávají stále populárnější a z lodníků mluví některé nepříjemné zkušenosti z poslední doby.
Zpráva o naší návštěvě přichází do vesnice rychle. Ze tří loděk, které záhy přirážejí k našemu pravoboku, záhy jejich majitelé vynášejí korále a zejména vyřezávané komodské draky v několika provedeních. Dřevěné draky uvidíme i následující den. Prodávají se ve stáncích vyrostlých na strategickém místě při vstupu do národního parku. Vesničané objevují možnosti turistického ruchu. Na Komodo dorazí každý měsíc dva až tři tisíce návštěvníků, podle prodejců by neměl nikdo opustit ostrov bez těchto nepříliš vkusných figurek. Před šesti lety nám nikdo nic nenutil.
Vybavuji si respekt, se kterým vesničané o komodských varanech hovořili a tragický příběh ze sousední Rinky, kde varan zabil dvanáctiletého chlapce. „Zvykli jsme si na varany a oni na nás, žijeme tady klidně vedle sebe,“ tvrdí mi přesvědčivě jeden z prodejců…

Úplné znění článku naleznete v časopise Země světa č. 12/2002

Další informace o Indonésii naleznet zde: http://www.sopka.cz

Shopping Cart