Anykščiai

První písemná zmínka o městě Anykščiai se datuje do poloviny 15. stol., přestože archeologické výzkumy dokazují, že oblast byla obývána už od doby bronzové. Na městském erbu je zobrazen most se sochou sv. Jana Nepomuckého, ochránce před povodněmi. Není divu – město leží v oblasti Aukštaitijské jezerní plošiny a voda je v tomto kraji všudypřítomná.
Nejvýraznější pamětihodností města je kostel sv. Matouše, jehož věže vysoké 79 m jsou nejvyššími kostelními věžemi v Litvě. Z vyhlídkové plošiny na pravé věži se lze rozhlédnout po ma- lebném okolí. Kousek od kostela zaplňují ojedinělé Andělské muzeum roztodivné andělské obrazy a plastiky ze dřeva, hlíny, skla a dalších materiálů. Inspirací pro vytvoření této expozice prý bylo Muzeum čertů v Kaunasu…