Bamberský dóm

Dvě dvojice věží se špičatými zelenými helmicemi ční vysoko k nebi na Dombergu, nejslavnějším ze sedmi pahorků bamberských. Románsko-gotický dóm sv. Petra a Jiří nese čestný titul „basilica minor“, o čemž svědčí papežský erb nad Adamovou bránou. Chrám, který je sám o sobě vynikající architektonickou památkou, jednou z nejkrásnějších středověkých staveb v celém Německu, obsahuje navíc skvělá umělecká díla…

Shopping Cart