Barevná země na Velkém schodišti

Pokud se podíváme na mapu jihozápadu Spojených států, uvidíme, že společné hranice států Arizona, Utah, Colorado a Nové Mexiko vytvářejí pravidelný kříž. Právě zde se nachází region, který nese oficiální název Coloradská náhorní plošina. O tomto území, které se rozkládá na ploše asi pětkrát větší, než je naše republika, se někdy hovoří jako o Colour Country, tedy Barevné zemi. Málokde najdeme na naší planetě tolik přírodních krás, jako jsou nesčetné kaňony, skalní města a věže, stolové hory a přírodní oblouky. Nejcennější krajinné celky jsou chráněné v národních parcích a řada dalších území požívá ochrany nižší úrovně. Nejpřitažlivějšími místy jsou národní parky Zion, Bryce Canyon, Canyonlands, Capitol Reef a Arches, které spolu se severním okrajem Velkého kaňonu řeky Colorado vytvářejí tzv. Grand Circle – Velký okruh. Každý park má své drobné odlišnosti a svůj charakteristický „rukopis“, takže ten, kdo udrží své vnímání na maximu a nedá se zaskočit syndromem „únavy z červených skal“, je odměněn velkolepými dojmy z nekonečné tvarové a barevné rozmanitosti, která svojí škálou přesahuje míru běžné lidské fantazie. Jako by tu neznámý mistr rozehrál nespočet neopakovatelných variací na podobné téma.

Zrod Velkého schodiště

Monument Valley je velkolepou přírodní scenérií na hranicích Utahu a ArizonyKrása Barevné země se zrodila hluboko v dějinách naší Země. V dobách, kdy neexistovaly jednotlivé kontinenty a veškerou pevninu planety tvořil obrovský prakontinent Pangea, byla oblast Coloradské náhorní plošiny dnem mělkého moře, na němž se usazovaly vápenné schránky živočichů, vrstvy písku a bahna. Stovky milionů let se pak materiál ukládal a stlačoval vrstvy pod sebou, území bylo opakovaně zdviháno a zaplavováno, což bylo několikrát provázeno sopečnou činností.
Sedimentární souvrství bylo postupně zpevněno a změnilo se na vápence, pískovce a břidlice. Pangea se mezitím rozpadla a severoamerická kontinentální deska se vydala na pouť do svých dnešních míst. Kolize s pacifickou oceánskou deskou vyvolala na západě kontinentu vznik Kordiller a následně zhruba před 9–13 miliony let – způsobila postupný zdvih Coloradské náhorní plošiny. Stejně jako kolize s pacifickou deskou trvá dodnes, a způsobuje tak častá zemětřesení na západním pobřeží, trvá i nepostřehnutelné zdvihání a vyklenování Coloradské náhorní plošiny.
Lake Powell na řece Colorado Horotvorné pohyby však nebyly rovnoměrné a v průběhu posledních milionů let došlo k deformacím po zlomech a nerovnoměrnému zdvihu jednotlivých částí plošiny. Následnou říční erozí byl povrch rozčleněn mnoha kaňony a vznikly skalní útesy, nad nimiž zůstaly zbytky náhorních plošin o rozdílné nadmořské výšce. Ke zvláště bohatému rozčlenění došlo na sever od řeky Colorado, tomuto území začali geologové 20. století říkat Grand Staircase neboli Velké schodiště. Od roku 1996 existuje dokonce chráněné území Grand Staircase – Escalante National Monument o rozloze zhruba 6900 km2. Geologicky je však myšlena oblast Velkého schodiště mnohem šířeji a zasahuje do většiny národních parků zmiňovaného Velkého okruhu. V zjednodušeném schématu je rozlišováno sedm stupňů tohoto gigantického útvaru. Jeho nejnižším „schodem“ je rozsáhlá plošina Kaibab, která svojí jižní hranou vytváří severní okraj Grand Canyonu. Její vrchní, a tedy i nejmladší vrstvu tvoří kaibabský vápenec o stáří asi 225 milionů let. Když ovšem nahlédneme pod kaibabské vápence do úžasné geologické čítanky, kterou zde vytvořila řeka Colorado v podobě Grand Canyonu, našli bychom pod ním dalších devět souvrství a na samém dně kaňonu horniny o stáří 1,7 až 2 miliardy let.
Severní okraj dosahuje nadmořských výšek kolem 2500 metrů. Směrem do státu Utah plošina klesá na pouhých 1400 m a z těchto míst se postupně zdvihají další stupně, které dostaly většinou název podle barev hornin. Tak tu za sebou následují útesy čokoládové, rumělkové a bílé, potom přichází výrazná šedobílá formace a za ní šedé a růžové útesy. Růžové útesy tvoří nejvyšší stupeň Velkého schodiště a se svým stářím 53–54 miliony let jsou ze zdejších sedimentů relativně nejmladší. Za vrchol schodiště se považuje Aquarius Plateau, které je současně nejvyšší náhorní plošinou ve Spojených státech. Dosahuje nadmořské výšky až 3430 m.

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 3/2005

Další informace o Spojených státech naleznet zde: http://www.sopka.cz

Shopping Cart