Braga – portugalský Řím

Jedním z hlavních center severního Portugalska je Braga. Pyšní se více než dvoutisíciletou historií i výjimečným náboženským postavením – sídlí zde portugalský primas a městu se přezdívá „portugalský Řím“. Stojí tu množství kostelů i barokních paláců a v okolí leží dvě významná poutní místa – Bom Jesus de Monte a Sameiro.

První zmínky o dnešní Braze pocházejí už z doby císaře Augusta, který tu založil město Bracara Augusta. Stalo se z něj významné obchodní a vojenské centrum, které ovládalo díky své strategické poloze celou oblast dnešního severního Portugalska. Vznikla zde jedna z prvních diecézí na Pyrenejském poloostrově, a Braga se tak stala důležitým střediskem křesťanství. Roku 411 obsadili oblast na severu Portugalska Svébové a vytvořili tam své království s centrem právě v Bracaře. Jejich král Rechiarius byl tak mocný, že nechal jako první germánský král razit mince se svou podobiznou a nápisem „já jsem král Rechiarius“.

Na konci 6. stol. obsadili Bragu Vizigóti. Pozice města jako církevního centra dále stoupala, protože vizigótský král Reccared konvertoval od ariánství ke katolicismu. Od 8. do 11. stol. byla Braga v držení Maurů, zdejší biskupství bylo obnoveno v roce 1070. Na počátku 12. stol. bylo povýšeno na arcibiskupství a Braga se stala hlavním duchovním centrem rodícího se Portugalského království. Toto své postavení si udržela dodnes.

Braga překvapí návštěvníka krásným historickým centrem, kde se ve vysokých zdech kostelů odráží zbožnost místních obyvatel. Ulicemi se táhne sladká vůně z nádherné zahrady sv. Barbory, která je ideálním místem pro chvilku odpočinku. Byla založena v 17. stol. nedaleko od katedrály a biskupského paláce. Katedrála (Sé) je hlavní dominantou města a jednou z nejvýznamnějších církevních staveb v celé zemi. Začala se stavět v 12. stol. v místech dávného kostela z 6. stol. Původně románská stavba dostala postupně gotický, renesanční i barokní háv. Když jsem vstoupil dovnitř, slyšel jsem…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa – Portugalsku