Casa de Mateus

Název Trás-os-Montes neboli Za horami kdysi vystihoval obtížnou dostupnost kraje, který ale dálnice přiblížila ani ne na půldruhé hodiny jízdy od Porta. Otevřela tak pohodlnou cestu k jedné z nejkrásnějších barokních staveb v Portugalsku, obklopené navíc nádhernými zahradami.

Půvabný zámek se vyloupne mezi stromy a jeho průčelí se zaleskne na poněkud zazelenalé hladině čtvercového rybníka ohraničeného žulovými okraji. Na první pohled honosné šlechtické sídlo vybudoval v první polovině 18. stol. pár kilometrů od města Vila Real na místě starší farmy s vinnými sklepy António José Botelho Mourão, třetí morgado z Mateusu. Titulem morgado byli označováni nejstarší nebo nejzodpovědnější synové rodiny. Návrh pro něho vytvořil velký italský architekt Nicolau Nasoni, který působil hlavně v Portugalsku, kde je zřejmě jeho největším dílem žulová zvonice kostela dos Clérigos v Portu. V případě domu Mateus se mu podařilo sladit tradiční styl portugalských šlechtických domů s rozmařilostí italských barokních forem. Na hladkých bílých fasádách vynikají zdobné kamenné prvky – římsy, okenní ostění, balkonky a opulentní portály. Vznešenosti a okázalé majestátnosti dodávají stavbě balustrády a dvouramenná schodiště, která tak zachovávají symetričnost díla. Tu dodržují i komíny na střeše, ztvárněné jako dekorativní prvky, a hlavně půvabné věžičky.

Zámek má půdorys hranatého písmene A. První nádvoří tak z jedné strany uzavírá pouze vyšší balustráda, jež dává vyniknout hlavnímu průčelí zámku. Na druhé, menší a uzavřené nádvoří se prochází průchodem, další ve vrcholu „áčka“ vede na zahradu. Na jedné straně přiléhá k zámku kaple, kterou dokončil syn jeho zakladatele de Sousa Botelho Mourão D. Luís António, tedy čtvrtý morgado de Mateus. Ve srovnání s bohatě dekorovaným průčelím, v němž převládají žulové prvky, působí interiér kaple jednoduše a střízlivě. Než byla dokončena, plnila její funkci sakristie, zajímavá dřevěným kazetovým stropem s malbami náboženských postav.

Symetrické uspořádání zachoval architekt i v interiéru domu, který nabízí různé průhledy a zrcadlové odrazy. Jeho menší část obývá přes léto rodina, v současné době pětasedmdesátiletý Fernando de Albuquerque, sedmý morgado de Mateus…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa – Portugalsku