3 2004 Pestré

Třebíč

Podivně zní spojení „naštěstí nebyly peníze“. A přece – v případě Třebíče to nelze nazvat jinak: díky tomu, že nemělo město volné finance na demolici, nechalo stát starou židovskou čtvrť. V takto kompletní, urbanisticky nejzachovalejší podobě dnes už jedinou v Evropě…

Královny moří v Bergenu

Každým rokem počátkem léta vzrůstá na velkých plachetnicích z mateřských přístavů celého světa neklid. Jejich posádky se začínají chystat na významnou slavnost historických plavidel, na dlouhou trasu po oceánech a mořích, na tall-ship…

Ostrov pohody

Nezničená příroda, opuštěné pláže, klid, svoboda. Nikomu nepatřící stromy na stavbu svérázných domů. Všetečná policie a úřady s jejich omezujícími zákony co nejdál. A bude-li navíc dost teplo na pěstování nudismu a marihuany, ještě lépe…

Smaragd Středomoří

I když je Sardinie druhým největším středomořským ostrovem, jeho obyvatelé prý slaný živel nikdy nemilovali. V moři spíše viděli nepřítele, který stále jen přináší nové a nové utlačovatele…

Mayské podzemí a podsvětí

Tisíce navštěvníků ročně obdivují krásná mayská města ve střední Americe. Ne každý však ví, že pro Maye existoval ještě jeden svět, hluboko pod zemským povrchem, který hrál klíčovou úlohu v jejich představě o kosmu a posmrtném životě…

V o l a d o r e s

Volar znamená ve španělštině létat. Volador pak letící, létající, v zoologii je to létající ryba a našli bychom i mnoho dalších významů. Nyní ovšem bude řeč o jiných voladorech, indiánských…

Zesnulí ve cti a slávě

Hlavní město Spojených států amerických leží v takzvaném Kolumbijském distriktu o rozloze pouhých 173 km2. Přes nevelké rozměry nabízí Washington D.C. jednu z největších koncentrací pamětihodností v USA…

Na jihoafrické plantáži

Když v neděli ráno vstáváme, naše hostitelka, paní Riki, se strojí do slavnostního a oznamuje, že jdeme do kostela. Všichni. Víra se bere v Jihoafrické republice velmi vážně, zvláště na venkově – v malých zemědělských osadách by bylo společensky neúnosné nezúčastnit se nedělní bohoslužby…

Newcastle chytá „druhý dech“

Anglickým ekvivalentem českého úsloví o nošení dříví do lesa je „vozit uhlí do Newcastlu“. Pro severoanglické město toto přirovnání ale již dávno neplatí. Newcastle upon Tyne, jak zní jeho celý název, už dlouho není typické jen uhlí, vlna a dřevo, které byly z jeho přístavu vyváženy…

Mozaika

Na řeckém ostrově Lefkáda, naproti letovisku Nidri nás může pobřežní pěšina přivést k odlehlému místu, kam byl uložen k poslednímu odpočinku významný německý archeolog Wilhelm Dörpfeld…

Tisíciakrové plato

Prodíráme se neuvěřitelně vysokým ostružiním a stezka je sotva znát. Ztratili jsme skoro hodinu, neboť nás zajímalo, jak vypadá samoobslužná „lanovka“ – plošina zavěšená na laně poháněná klikou. Jednodušší bylo přebrodit pravostranný přítok řeky Matiri River, protože stav vody byl velice nízký…

Polozapomenutý kraj východního Španělska

Ještě několikrát jsem obešel okolí, abych se ubezpečil, že jsem skutečně u cíle své cesty. Necelý metr od lesní pěšiny pod nízkou borovicí probublává pramínek vody. Zcela nenápadné místo jako tisíce jiných, a přesto výjimečné. Je to skutečný pramen řeky Tajo, nejdelší řeky na Pyrenejském poloostrově…

Ve stínu Istrie

V moři mezi Istrií a Dalmatským pobřežím leží jeden z přírodních zázraků Jadranu. Do trojúhelníkovitého Kvarnerského zálivu jako by bylo zahnáno velké hejno ostrovů, jejichž skalnaté hřbety jsou protaženy v jednom směru. Připomínají obrovské delfíny, kteří se snaží ze zálivu uniknout zpět na širé moře…