Centrum moci

Název třídy Whitehall je odvozen od stejnojmenného paláce, který byl ve 13. stol. sídlem arcibiskupů z Yorku, později také jednou z rezidencí Jindřicha VIII. Po zničujícím požáru v roce 1698 se z něj dochoval pouze Banqueting House. Přím naproti němu stráží jízdní garda budovu Horse Guards, vlastně bránu do Buckinghamského paláce. Ne, nezmýlil jsem se. V minulosti patřil k Buckinghamskému paláci i dnešní Svatojakubský park a oficiální vstup byl právě z Whitehallu. Hlavy států přijíždějí touto cestou na audienci u královny i dnes. V budově Horse Guards dnes sídlí vojenské velitelství londýnské oblasti. Jeden z jeho důstojníků pracuje za psacím stolem, u kterého v září 1938 jednal v Bad Godesbergu britský premiér Neville Chamberlain s říšským kancléřem Adolfem Hitlerem o osudu Československa. Britská armáda stůl na konci války ukořistila a později odvezla do Londýna, aby nebyl zneužit neonacisty.
Z Whitehallu se také vchází do zřejmě jedné z nejznámějších londýnských ulic – Downing Street se sídlem britských premiérů v čísle 10. Málokdo už ale asi dnes ví, že tato ulička je pojmenovaná po siru Georgi Downingovi, diplomatu, který sloužil Cromwellovi i králi Karlu II. Z bezpečnostních důvodů je od roku 1989 přístup do Downing Street z Whitehallu uzavřen železnou mříží. Brána se otvírá jen povolaným. Ale ani to nezabránilo Irské republikánské armádě v únoru 1991 v pokusu o minometný útok na premiérskou rezidenci, naštěstí neúspěšný.
Pověstné číslo 10 je sídlem britských ministerských předsedů již od roku 1732, kdy tento dům koupil král Jiří II. a věnoval ho svému premiérovi, siru Robertu Walpoleovi. Původně na tomto místě stály domy tři, ale ministerský předseda zadal architektu Williamu Kentovi úkol, aby je propojil, a vytvořil tak reprezentativní rezidenci.
Záběry z televizních kamer mohou budit zdání, že rezidence není příliš velká. Ve skutečnosti je to rozlehlý komplex, ve kterém není obtížné zabloudit. Sám jsem se kdysi při odchodu z jedné tiskové konference ocitnul až v suterénu, jemuž vévodí rozlehlé kuchyně…

Plné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 7/2017