Chebskem za krásou hrázděnek

V minulosti se stavělo z materiálu, kterého bylo kolem dostatek. Na Chebsku to bylo především kvalitní dřevo, a tak se zdejší lidová architektura vyznačuje tzv. hrázděním. Dřevo sloužilo nejen jako stavební materiál, ale současně i zdobilo. Hrázděné stavby můžeme vidět i jinde v Čechách, ale ty na Chebsku patří k nejkrásnějším.

Tři okna na rynku
Historický vývoj osídlení Chebska, stejně jako Krušnohoří, probíhal poněkud odlišně než jinde v Čechách. Přestože dochovaná místní jména i archeologické nálezy dokládají staré slovanské osídlení ještě daleko za dnešními hranicemi republiky, Slované byli odtud postupně vytlačeni německou kolonizací. Hrázděnky původně vznikaly někdy v 17. století v Dolní Bavorsku, na severozápad Čech se dostaly později přes Horní Bavorsko. Zvláštně stavěné tzv. hrázděné štíty tak připomínají německý původ někdejších obyvatel, hrázdění se zde, na rozdíl od jiných oblastí Čech, objevovalo i v patrech obytných budov. Kromě výplně štítů bývaly tyto stavby zpravidla zcela roubené. K nejlépe dochovaným patří kolny a stodoly, kterým často nechybí ani informace o době vzniku…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 7/2005

Hledáte ubytování na Karlovarsku? Najdete je na: http://www.travelguide.cz

Shopping Cart