Chrámy a paláce kampánského vnitrozemí

Nejkrásnější města leží podle vžité tradice na pobřeží. Proto kroky turistů směřují většinou rovnou k letoviskům a starobylým městům na březích Tyrhénského moře. I městečka ve vnitrozemí však mají co nabídnout. Od krásných a zachovalých řeckých chrámů ve městě Paestum přes královský palác v Casertě až třeba po Trajánův oblouk v Beneventu. Jenomže tato městečka leží stranou hlavních turistických tras, a tak k nim málokdo odbočí. A to je škoda…

Shopping Cart