Kampánie

49.00 

Vydání: březen 2011

Překrásnou Kampánii, jeden z 20 italských regionů o rozloze 13 595 km², zabírají z velké části Apeniny. Členité pobřeží Tyrhénského moře s několika slavnými zálivy se táhne v délce 350 km. Leží u něj neméně slavné ostrovy – Capri, Ischia a Procida.

Katalogové číslo: kampanie Kategorie: , , ,

Kampánie: svůdný kraj po tisíciletí formovaný přírodními živly i lidskou činností, pohádkově krásné území s nejzachovalejšími chrámy starověkého Řecka v Evropě a s okouzlujícím pobřežím, oblíbená oblast římských císařů – pozůstatky jejich luxusních vil lze obdivovat na ostrovech i v okolí Neapole. Z této metropole regionu zase pochází slavná pizza. Nedaleko nejitalštějšího z italských měst se nacházejí Pompeje, výjimečně zachovalé antické město. Krásy Kampánie objevuje v posledních letech také stále více Čechů.  

Překrásnou Kampánii, jeden z 20 italských regionů o rozloze 13 595 km², zabírají z velké části Apeniny. Členité pobřeží Tyrhénského moře s několika slavnými zálivy se táhne v délce 350 km. Leží u něj neméně slavné ostrovy – Capri, Ischia a Procida. Zatímco Capri vzniklo oddělením od Sorrentského poloostrova, další dva ostrovy jsou sopečného původu. Nejnápadnější a nejslavnější připomínkou dávné vulkanické minulosti regionu je stále činný Vesuv, hrozivě a zároveň majestátně se vypínající nad Neapolí. Toto milionové správní centrum Kapmpánie je významným přístavem a po Římu a Milánu třetím nejlidnatějším italským městem.

Nejstarší stopy lidského osídlení v Kampánii pocházejí z neolitu a dokládají je archeologické nálezy zbraní a předmětů osobní potřeby. Od 12. stol. př. n. l. Kampánii postupně osídlovaly indoevropské kmeny následované Féničany a později, od 9. stol. př. n. l., Etrusky.

Mezníkem se ale stal až příchod Řeků. Od řeckého pojmenování Etrusků, Tyrrhénoi, se odvozuje i název Tyrhénského moře. Cílem řeckých kolonistů se v 8. stol. př. n. l. stal nejprve ostrov Ischia. Na mysu Monte Vico založili osadu Pithekusai, první řeckou kolonii v západním Středomoří. Později tak byl pojmenován celý ostrov. Samotný název však zřejmě není řeckého původu, ale vznikl z fénického pithecas e sandes ignem – země plná ohňů.

Právě nepřetržitá sopečná činnost přinutila Řeky přestěhovat se na pevninu, kde nejprve založili Kýmé (dnešní Cuma), jednu z nejstarších známých řeckých osad na italské půdě. Její sláva je spojena se známou starověkou svatyní – věštírnou Sibyly Kumské. O několik století později zobrazil slavnou věštkyni nezapomenutelně Michelangelo na stropě Sixtinské kaple.

V okolí Kýmé vznikaly záhy další řecké kolonie jako Poseidóniá (římské Paestum), Neápolis či Dikaiarcheia (římské Puteoli, dnes Pozzuoli). Všechny se staly součástí tzv. Velkého Řecka (Magna Graecia) rozprostírajícího se od Latia ve střední Itálii až po Sicílii.

Původními obyvateli Kampánie byli indoevropští Oskové, od 6. stol. př. n. l. ovládali oblast Etruskové a po nich Samnité. Od konce 4. stol. př. n. l. byla Kampánie součástí římské republiky a její dějiny pak už zůstaly s historií Říma spojeny až do jejího konce. Římané kraj nazývali kvůli jeho úrodnosti Campania Felix čili Šťastná Kampánie. Jeho největší rozkvět nastal v době císařství, kdy si zde nejen císařové, ale i další slavní a bohatí muži stavěli na nejkrásnějších místech velkolepé vily.

Po pádu římské říše plenily Kampánii procházející hordy barbarů. Langobardy vládnoucí zde od 6. stol. vystřídali Normané, po nich přišla dynastie Štaufů, pak Anjouovci, Aragoňané, Habsburkové, Bourboni. Dvorní pletichy, boje o trůn, vraždy, zrady, popravy. Krvavé soupeření mezi zeměmi i rody. Každá z těchto událostí měla vliv na vývoj regionu.

Kampánie oplývá dechberoucími přírodními krásami a je až marnotratně bohatá na historické a umělecké památky. Na Vesuvu si turisté při pohledu do kouřícího kráteru vychutnávají příjemné mrazení v zádech a jen doufají, že předpokládané probuzení sopky nenastane právě teď. Mohou se také nechat omámit vulkanickým žárem a sirným zápachem na Flegrejských polích poblíž Pozzuoli. Se sopečnou činností v podobě horkých plynů vyvěrajících z fumarol se hojně setkají také na Ischii.

K nejnavštěvovanějším památkám patří Pompeje, jedna z nejslavnějších antických lokalit v celé Itálii. A také Herculaneum, další z římských měst tajemně uchovaných díky dávné erupci Vesuvu. Poněkud stranou zájmu leží města ve vnitrozemí, ale jejich krása a památky jou srovnatelné s těmi na pobřeží. Stačí připomenout dórské chrámy v Paestu či královský palác v Casertě.

Zážitky úplně jiného druhu nabízí návštěva poklidných ostrovů Ischia, Capri nebo Procida. Nejkouzelnější pohled na Costiera Amalfitana, Amalfské pobřeží, považované za nejkrásnější na světě, je z vysoce položené vesničky Ravello. Výhled dolů patří k těm, kvůli nimž byly vynalezeny pohlednice, napsala Belinda Jonesová v knize Miluju Capri. Pojďme se teď na malou obhlídku nejkrásnějších míst Kampánie vydat společně.

Hmotnost 0.17 g

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Pouze přihlášení uživatelé, kteří zakoupili tento produkt, mohou přidat hodnocení.