Colli Euganei - západ slunce v Euganejských kopcích

Colli Euganei

Colli Euganei
Z jednotvárné Pádské nížiny, nekonečné pláně bez jediné vyvýšeniny, jak přelud z jiného světa vyvstává jihozápadně od Padovy shluk dávno vyhaslých sopek – Euganejské kopce, Colli Euganei.

Vznikly před zhruba 34 miliony let, v oblasti zalité původně ještě mořem, a v době své největší vulkanické aktivity vyrostly do výše 603 m n. m. (Monte Venda). Téměř stejně vysoko se tyčí nad okolní krajinou, protože nadmořská výška Pádské nížiny tu činí sotva 14 m.

Není divu, že dramaticky strmící kopce budily odedávna pozornost. A to nejen svým vzhledem a posléze úrodností sopečné půdy, ale i výskytem léčivých pramenů, zčásti i horkých, lehce radioaktivních, dosahujících teploty 87 °C. Už na počátku prvního tisíciletí př. n. l. je znali polomytičtí Euganejci a po nich Venetové, jak dokazují archeologické nálezy, ale zvláště je uměli ocenit Římané. S uznáním se o pramenech v 1. stol. zmiňuje polyhistor Plinius st. a po něm básník Marcus Valerius Martialis, ale též historikové jako Titus Livius či známý životopisec římských císařů Suetonius, připomínající slávu zdejších lázní v době císařství. Konkrétně zmiňovali Aquae Patavinae nebo Aquae Aponi, spojované s kultem boha termálních pramenů Apona;  z nich se vyvinulo pozdější Abano Terme (doslova „Lázně Abano“), úpravné sedmnáctitisícové město plné zeleně, dnes srostlé do jednoho celku s Montegrotto Terme.

Colli Euganei - hlavní brána Villy Barbarigo ve Valsanzibiu
Lázeňská městečka v Euganejských kopcích skrývají různé památky. Ve Valsanzibiu, části Galzignano Terme, je to především Villa Barbarigo z 2. pol 17. stol, obklopená nádhernou barokní zahradou, mj. s labyrintem asi ze 400 let starých zimostrázů, v němž je celkem 1,5 km cest. V minulosti přijížděli hosté z Benátek k hlavní bráně v člunech.

Zdejší léčivá voda pochází z předhůří Alp a po dlouhé, pomalé pouti nejhlubšími geologickými vrstvami, kde při vysoké teplotě a pod velkým tlakem vymývá nejrůznější minerály, sestupuje až do hloubky kolem 3–4 km, odkud pak prýští na povrch v podobě léčivých pramenů. Přednostmi, které ji proslavily, jsou zejména její blahodárné účinky při potížích revmatologické povahy, hlavně při léčbě formou vodních a bahenních lázní, ale též formou inhalace. Básník Lodovico Ariosto, spisovatel a politik Michel de Montaigne, ale též dramatik Carlo Goldoni nebo básníci jako lord Byron, Percy Shelley či Gabriele DʼAnnunzio… ti všichni zde pobývali a s nimi mnoho dalších. S více jak stovkou léčebných zařízení, provozovaných též v dalších lokalitách v okolí (Battaglia Terme, Galzignano Terme ad.) je dnes „Bacino Termale Euganeo“, jak se komplex oficiálně nazývá, jedním z největších lázeňských komplexů v Evropě.

Většina turistů, spěchajících po dálnici mezi Padovou a Rovigem, však Euganejské kopce zná jen z odstupu, především jako hustě zalesněné výšiny s anténou vysílače na Monte Venda a s obcemi rozesetými na jejich svazích a úpatích. Nejblíže dálnice, nejnápadnější z nich, je asi Monselice, místo spojované dokonce s homérskými bájemi a s uprchlíky ze zničené Tróje, kteří zde hledali novou domovinu. Malebné městečko je schoulené pod pahorkem Rocca di Monselice se zříceninou středověkého hradu z dob Fridricha II. Štaufského (Mastio Federiciano). Zdaleka je též vidět svatyně Sedmi kaplí (Santuario delle Sette Chiese) – poutní cesta mírně stoupající úbočím pahorku podél šesti kaplí k závěrečnému malému kostelíku a vedle něj se rozkládající pozdně renesanční vile Duodo, jež je dílem architekta Vincenza Scamozziho z roku 1593 (později ještě upravovaná).

Castello del Catajo v Battaglia Terme
Castello del Catajo v Battaglia Terme si nechala postavit v 2. pol. 16. stol. rodina Obizzi, původem z Burgundska, která do Benátska přišla v doprovodu císaře Jindřicha II. v roce 1007. V monumentálním venkovském paláci s 350 místnostmi stojí za pozornost mj. obrovský cyklus fresek zachycujících historické bitevní scény, který vytvořil Giambattista Zelotti, žák Paola Veroneseho

Monselice je dnes snadno přístupné také po železnici (leží při hlavní trati do Bologni a Florencie) a překvapuje množstvím památek – mimo jiné dobře zachovanou částí původních gotických hradeb, s nimiž býval kdysi spojen i zmíněný hrad. Centrem města je Piazza Mazzini s Obecní věží (Torre Civica) ze 13. stol. (upravena v 16. stol.), odkud malebná Via del Santuario vede do výše položené části města, podél opevněného gotického paláce padovské rodiny Ezzelinů da Romano (Castello di Monselice) k románské staré katedrále (Duomo Vecchio) a dále k již zmíněné svatyni Sedmi kaplí. Ezzelinové, zejména pak Ezzelino III. a IV., patřili k nejvýznamnějším ghibellinským válečníkům 12. a 13. stol. a zmiňujeme se o nich též v článku o Cittadelle. Po roce 1250 však rod vymřel po meči a jeho místo zaujal padovský rod pánů z Carrary, kteří Monselice ovládali až do příchodu Benátčanů na počátku 15. stol. V komplexu staveb z 11.–16. stol. jsou k vidění dobové interiéry, ale také významná sbírka středověkých zbraní a brnění…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa – Benátsko

Colli Euganei