Dánsko, země skrytých ambicí

Dánsko přistoupilo k Evropským společenstvím v lednu 1973 a lze tvrdit, že šlo o sňatek z rozumu. Postavení tohoto státu jako velkoproducenta zejména v oblasti zemědělství, rybolovu či loďařství bylo solidní, ale možnost zisku dotací a plateb ze společných fondů se jevila pochopitelně slibnou a vítanou. Naopak pro ES bylo Dánsko průmyslově rozvinutou, demokratickou, řekněme bezproblémovou zemí, která posílí hospodářskou bilanci celku.
Spolupráce v rámci unie tvoří od počátku základ dánské zahraniční politiky a z pohledu vlád od poloviny 70. let nebylo o míře zapojení sporu. Dostavily se však pochyby voličů, které vyvrcholily odmítnutím maastrichtské smlouvy o Evropské unii v červnu 1992.
Východiskem současného dánského členství je proto tzv. národní kompromis Dánsko v Evropě, který po neúspěšném referendu vymezil hranice účasti v EU. Tato dánská specifika (neúčast na společné měně, společné obraně, zachování suverenity v právní a policejní oblasti a v otázce občanství) jsou zakotvena v dohodě z Edinburghu (prosinec 1992) a byla odsouhlasena referendem v květnu 1993. Amsterodamská smlouva edinburské výjimky výslovně potvrdila, a i proto její přijetí v referendu bylo v dánských poměrech hladké.
Zatím poslední referendum však pro vládu úspěšné nebylo: hlasování o přístupu Dánska k evropské měnové unii v září 2000 znamenalo nejen zachování vlastní koruny jako národního oběživa, ale především podtrhlo obezřetnost, s níž Dánové přistupují k chodu institucí EU. V době hlasování nebyli voliči přesvědčeni o výhodách eura a svou roli sehrály i iracionální a patriotické argumenty. Vyloučit nelze ani mechanický přístup k hlasování podle principu: Pokud třikrát ano, tak alespoň jednou je třeba volit ne.
V posledních dvou letech se názor politiků a veřejnosti na smysluplnost výjimek sblížil. Praxe naznačuje, že euro se osvědčilo. I ostatní výjimky jsou zátěží minulosti, která brání účinně prosazovat dánské zájmy ve všech oblastech působení evropských institucí. Premiér Anders Fogh Rasmussen proto uvažuje, že všechny výjimky budou předloženy občanům v referendu k posouzení současně s novou evropskou smlouvou, tj. v roce 2004 či 2005…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 5/2003

Další informace o Dánsku naleznet zde: http://www.sopka.cz

Shopping Cart