Do nitra Země

Malebná vápencová skaliska zdobí rozsáhlá území Vietnamu od 16. rovnoběžky na sever až k čínské hranici. Krasová oblast v úhrnné rozloze přes 50 000 km2 se přitom neomezuje pouze na pevninu, ale zasahuje až do moře, jak o tom svědčí skalnaté homole ve slavné zátoce Halong. Ačkoli neleží přímo u rovníku, svou povahou vykazují vietnamské krasy rysy tropické oblasti, za což mohou poměrně stabilní vyšší teploty a vlhkost. Také zdejší flóru ostatně reprezentují hlavně tropické deštné porosty, dosud namnoze původní. Vietnamské krasy se formovaly v mladších obdobích prvohor, devonu, karbonu a permu (tj. zhruba před 400-250 miliony let), což z nich činí zřejmě nejstarší krasové systémy v celé Asii.
Neuvěřitelné bohatství, které skrývají, zůstávalo dlouho skryto i kvůli nedostupnosti řady z nich. Nemusí tedy překvapit, že o těch největších a nejpozoruhodnějších se dozvídáme až v posledních desetiletích. Týká se to nejen řady monumentálních jeskyní ve středním Vietnamu, ale také těch, které byly nedávno objeveny např. v provinciích Cao Bang (Nguom Puc) či Son La (hora Chi Day) a většinou zůstávají veřejnosti zatím nepřístupné. Do dalších se pro změnu lze dostat pouze omezeně, ve speciálně organizovaných výpravách (např. Hang En či jeskynní systém Tu Lan v provincii Quang Binh).
Existuje však také dost jeskyní, kam lidská noha vstoupila již v dávných dobách. Archeologové objevili v řadě z nich pozůstatky lidské přítomnosti a některé historické kultury byly pojmenovány právě podle míst jeskynních nálezů, případně podle provincií, kde k nim došlo (např. neolitické kultury Hoa Binh a Bac Son zhruba 12 000–8000 let př. n. l.). Na řadě míst výzkumy stále probíhají a například v Halongu některé z novějších nálezů posouvají přítomnost dávných obyvatel ještě do hlubší minulosti.
Úkryt v jeskyních však nalézali i novodobí obyvatelé Vietnamu, zejména za války. Třeba i Ho Či Min se svými souputníky vystřídal několik jeskynních útočišť, z nichž vstoupila ve známost hlavně sluj Pac Bo poblíž čínských hranic, kde pracoval po svém návratu do vlasti v roce 1941. Jeho tehdejším odbojovým peripetiím se tam nyní věnuje nově zřízené muzeum. Podstatně prostornější jeskyně Quan Y na ostrově Cat Ba v zátoce Halong sloužila zase v době ohrožení americkým bombardováním na přelomu 60. a 70. let jako vojenská nemocnice…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 11/2019