Dřevěné kostelíky

Se stavbami, které zaujímají ve slovenské sakrální architektuře zcela výjimečné postavení se můžeme setkat především v rusínsko-ukrajinských lokalitách. Není proto divu, že většina z nich slouží řecko-katolické, případně ortodoxní církvi, tedy církvím východního ritu.
Cerkve, jak se jim říká, pocházejí převážně ze 17. a 18. století, starší podlehly kvůli málo odolnému stavebnímu materiálu povětrnostním a jiným nepříznivým vlivům. Jejich uspořádání a stavební postup důsledně ctí několik zásad, které často stejně jako v jiných sakrálních stavbách, ukazují k náboženským tématům. Při jejich stavbě (mají srubovou konstrukci) se nepoužívaly kovové hřeby, protože připomínaly Kristovo ukřižování. Typickým znakem je též jejich trojdílnost, která má zároveň symbolizovat Svatou Trojici. Trojdílnost prostoru je i navenek zdůrazněna zvyšujícím se zastřešením jednotlivých částí směrem k západu. Jsou to vstupní část (též nazývaná babinec), chrámová neboli hlavní loď a oltářní část. Jako krytina se zásadně používaly dřevěné šindele.
Dřevěné kostelíky Ke kostelíkům často přiléhá i nevelký hřbitov s jednoduchými dřevěnými, pískovcovými a litinovými kříži a někde i dřevěná zvonice. Celý areál je pak většinou uzavřen roubenou nebo kamennou zdí. Jedinečné a okouzlující jsou interiéry těchto kostelíků. Původně byly bohatě zdobeny nástěnnými a stropními malbami. Nejvýznamnější a také nezbytnou součástí jejich výzdoby je ikonostas (z řeckého eikon – obraz a stasis – stavba), tedy dřevěná stěna s ikonami, často doplněná dekorativní řezbou, která odděluje apsidu od chrámové lodi. Pro ikonostasy je charakteristický závazný systém uspořádání ikon, jejich dopředu daný počet i kompozice námětů. Tomu je podřízena i konstrukce. Tato část je také nejvýraznějším důkazem toho, že se jedná právě o kostel východního ritu. Před několika staletími cerkve stály téměř v každé vesničce. Dnes můžeme obdivovat tyto skvosty lidové architektury především na severovýchodě Slovenska, nebo přemístěné do skanzenů. Většina z nich je stále funkčních a pravidelně se v nich konají mše.

Další informace o Slovensku naleznet zde: http://www.sopka.cz