Sídla uherských magnátů

Dějiny hradu sahají do počátku 14. století, kdy ho na strmém skalnatém návrší vybudovali patrně příslušníci rodu Mariássyovců. Záhy poté ho získali do vlastnictví Bebekovci, potomci jednoho z nejstarobylejších uherských rodů. Rozlehlá a dobře opevněná stavba jim patřila až do roku 1557, pak se však dostali do sporu s císařem, zapletli se do protihabsburského povstání a jejich statky byly konfiskovány. Poslední příslušník rodu se uchýlil do Sedmihradska, kde roku 1567 zemřel. Na hradě se střídali císařští vojenští velitelé jako apoštolové na orloji a hospodaření na panství upadalo. Naštěstí v roce 1578 přišel na Krásnou Hôrku sedmihradský šlechtic Petr Andrássy, věrný stoupenec císaře. Po sedmi letech dosáhl toho, že mu hrad byl propůjčen jako zástava. Hodnost kapitána hradu pak přešla na jeho potomky, až konečně jeho vnuk Matěj získal roku 1642 do dědičného vlastnictví nejen krásnohorské panství, ale i další majetky vymřelých Bebekovců. To byl počátek mocenského vzestupu rodu…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 6/2004

Další informace o Slovensku naleznet zde: http://www.sopka.cz