Dřímající Héfaistové

Kaskádové pohoří (Cascade Range) se táhne v poledníkovém směru rovnoběžně s pobřežím Pacifiku v délce 1100 km, od severní Kalifornie přes Oregon do státu Washington, kde menší část ještě překračuje 49. rovnoběžku tvořící hranici s Kanadou. Paralelně s ním směrem na východ probíhají Skalnaté hory (Rocky Mountains), zatímco na západě sousedí s Pobřežním pohořím (Coastal Mountains). Převážná část Kaskádového pohoří vznikla sopečnou činností. Na rozhraní kontinentální a oceánské litosférické desky zde dochází k podsouvání oceánské desky. Zjednodušeně řečeno, jde o jakousi recyklaci zemské kůry, kdy se oceánská deska s vyšší hustotou zasouvá pod desku kontinentální. V místech, kde oceánská deska dosáhne hloubky asi 100 km, se její horniny začínají proměňovat v magma. Vlivem přetlaku hmoty a plynů pronikají kontinentální deskou a vytvářejí podpovrchové plutony, ze kterých pak může magma proniknout až na zemský povrch. Tak vznikla i převážná část Kaskádového pohoří. V téměř přímé linii hlavního zlomu vyrostla řada sopek, které vybuchovaly a bortily se, jejich pozůstatky podléhaly erozi a na nich pak v průběhu věků rostly další sopky. Vzhledem k tomu, že podobným způsobem vznikají vulkány i na druhé straně oceánu, hovoří se o tzv. pacifickém ohnivém kruhu, ke kterému patří také sopky na Kamčatce, v Japonsku nebo v oblasti Indonésie…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 6/2010

Shopping Cart