Elitní Eton

„Všimněte si,“ ukazuje náš průvodce na skupinu chlapců, kteří zrovna procházejí kolem nás, „míjejí sochu krále po levé ruce, to aby měli zakladatele blíž ke svým srdcím. Je to zdejší tradice. A Eton vybral Jindřich proto, aby mohl výstavbu koleje pozorovat z cimbuří svého sídla ve Windsoru…“

Shopping Cart