2012

Srí Lanka

Třpytivý ostrov

Srí Lanka, mnohými návštěvníky nazývaná rájem na zemi, je malebný ostrov opředený desítkami pověstí a bájí, obklopený a chráněný průzračnými vodami Indického oceánu. Turisté tu obdivují široké zlatavé pláže, pestrobarevné korálové útesy s plejádou vodních živočichů, palmové háje, smaragdová rýžová pole, buddhistické památky. Vyrážejí do tropických pralesů a suchých nížinných stepí, trhají čajové lístky v horách a pochutnávají si na kořeněných rýžových a nudlových kari. Na každém kroku se při tom setkávají s bohatou historií a pohostinnými domorodci…

Maďarské dějiny

Z břevnovského kláštera do Višegrádu

Lázně s termálními prameny, parádní metropole na Dunaji, víno, ostrá jídla kořeněná paprikou, Balaton a nesrozumitelná řeč. To je asi základní představa Čechů o Maďarsku, ještě před dvaceti lety sousedním státu, s kterým nás spojuje nejen společný středoevropský prostor, ale i dějiny, v nichž se styčné body objevují od samotného počátku maďarského státu…

Pusta

Maďarská pusta

Muž v širokém klobouku oblečený do plandavých modrých kalhot a tmavých kabátců práská bičem. Sedí při tom na břiše koně, který leží na trávě. Další dokonce na koni stojí. Položení koně na bok patří k dávným tradicím honáků na maďarské pustě. A čikošové, jak se kovbojům z pusty říká, umějí s koňmi i další kousky…

Příroda Srí Lanky

Příroda Srí Lanky

„Nařizuji úderem bubnu, že žádné zvíře ani pták nesmí být zabiti v okolí města. Stejně musí být zacházeno i s rybami ve dvanácti velkých nádržích.“ Podle zápisu vyrytého na kamenné desce ve velké stúpě Ruvanveli v Anurádhapuře vydal toto nařízení ve 12. století král Kírti Niššanka Malla…

Nírodní park Horton Plains - Vodopády Baker’s Falls

Horton Plains – cesta na konec světa

Centrum pěstování kvalitního cejlonského čaje Nuwara Eliya leží v nadmořské výšce 1800 m, a tak není divu, že cesta k němu není jen malebná, ale též plná serpentin. Novou silnici tu postavili před několika lety Číňané. Lemují ji desítky idylicky vyhlížejících čajových plantáží. Národní park Horton Plains je odtud vzdálen sotva 30 km, ale výjezd nahoru trvá i slušným džípem překvapivě dlouho…

Budapešťské kavárny

Budapešťské kavárny

Sedíte v pohodlném koženém křesle a posloucháte. Pianista hraje jednuskladbu za druhou, decentní hudba se mísí se stejně uměřeným cinkotem skleniček a hlasy hostů v uspávavé ševelení. Když přivřete oči, rázem se ocitnete v časech dávno minulých…

Anurádhapura

Svaté město Anurádhapura

Anurádhapura obklopená úrodnou půdou a schovaná před nepřáteli v hluboké džungli byla hlavním městem Srí Lanky od 4. stol. př. n. l. do 11. stol. Stala se stabilním centrem politické moci a svatým místem buddhismu. V době své slávy byla plná přepychu, vládci nechali postavit obrovské vodní nádrže na zavlažování polí a podzemní kanály přiváděly vodu do města. Dnes najdeme tyto „pokunas“ rozházené po pralese. Král žil v paláci o tisíci místností a okolní svatyně zářily k nebi zlatými špičkami…

Termály

Termály

Jako by příroda chtěla Maďarsku vynahradit to, že nemá moře, a obdařila zemi bohatstvím podzemních pramenů. A Maďaři se do vody doslova zamilovali. Komu by se to ostatně nelíbilo, koupat se pod širým nebem i v zimě a ještě se při tom prohřívat příjemně teplou vodou, jež blahodárně působí na celé tělo…

Kandy

Horský klenot – Kandy

Polonnaruwa a další starobylá města byla opuštěna po smrti Mághy roku 1255. Devastace Srí Lanky nájezdníky z jižní Indie se stala inspirací pro mytologii a folklór, který představoval Tamily jako nepřátele sinhalského národa. Svou roli při kolapsu srílanské civilizace hrála ale také politická nestabilita uvnitř sinhalského království. Sinhalci se usadili hlouběji ve vlhkých horách, kde hledali větší bezpečí a novou ekonomickou základnu. Začal se rozvíjet obchod se skořicí, kterou nalezli v lesích a exportovali přes přístavy na jihozápadním pobřeží. V praxi tak došlo k regionálnímu rozdělení ostrova mezi Sinhalce a Tamily. Až do počátku 20. století byl mezi tamilským královstvím na severu kolem Jaffny a sinhalským na jihozápadě rozsáhlý lesní pás…

Eger

Eger v zajetí baroka

Desítky schodů nás zavedly na vyhlídkovou terasu věže lycea, na které ještě stojí nevelká dvoupatrová stavba s hvězdářskou kopulí. Vstupujeme do malé potemnělé místnosti, kde na okrouhlé stolní desce sledujeme dění v Egeru. Jedinou funkční cameru obscuru ve střední Evropě ovládá muž v černých rukavicích mosaznými tyčemi. Jednou otáčí periskopem, druhou zaměřená místa přibližuje a třetí špiónské oko z roku 1776 zaostřuje. Teď na hradní bašty…

Polonnaruva

Polonnaruva – kamenná krása u vnitrozemského moře

Slunce vytrvale pálí a již několik dní se na obloze neukázal ani mráček. K památkám je třeba vyrazit brzy zrána, ještě než přijdou ta nejhorší vedra. Polonnaruva, druhé královské město Srí Lanky, si ostatně zaslouží v itineráři dostatek času. Jestliže v Anurádhapuře se musela občas použít představivost, aby fantazie nahradila poničené části staveb, v Polonnaruvě již potřeba není. Město staré 800 let zůstalo téměř nedotčené v té podobě, jak ho opustili dávní vládcové…

Esala Perahera v Kandy

Esala Perahera – slavnost k uctění Svatého zubu

Život na Srí Lance byl od pradávna spojen s řadou rituálů a ceremonií. Bez nich se neobešel nástup do školy, do nové práce či odchod z domova na delší cestu. Nejbarvitějším srílanským svátkem je Esala Perahera v Kandy. Dvoutýdenní festival se koná v lunárním měsíci esala (červenc/srpen) a láká do Kandy tisíce turistů z celého světa. Snědí průvodci místních cestovních …

Esala Perahera – slavnost k uctění Svatého zubu Pokračovat ve čtení »

Pannonhalma

Ora et labora

Ora et labora Když se v rovinaté maďarské krajině zvlní terén i jen do mírného pahorku, hned je z něho hora. Návrší nad městečkem Pannonhalma neleží ani tři sta metrů nad mořem, přesto ho nazývají Svatou horou. Stojí na něm totiž benediktinský klášter arciopatství sv. Martina, založený v roce 996 uherským knížetem Gejzou. Od roku 1996 je klášterní komplex na seznamu Světového dědictví UNESCO…

Sígirija

Sígirija

Nalini pracuje v cestovním ruchu již třicet let a za tu dobu projel svůj ostrov už nesčíslněkrát s mnoha turisty. Jeho oblíbeným místem zůstává 200 metrů vysoká Lví hora. Tajemné místo uprostřed malachitové krajiny. Již zdálky jsou vidět jeho oblé obrysy. Jako by skrytá magnetická síla lákala kolemjdoucí k této kamenné obryni, jež vznikla ze ztvrdlé lávy po vyhaslé a dávno zaniklé sopce. Kolem ní se rozprostírají krásné vodní zahrady s královskými bazény, ostrůvky s paláci používanými v dobách sucha a obrannými vodními příkopy…

Pécs - Pětikostelí

Pécs neboli Pětikostelí

Zvony se v Pécsi ozývají ze všech stran, jak se ostatně na město s krásným českým jménem Pětikostelí sluší. Dva chrámy nelze přehlédnout – katedrálu sv. Petra se čtyřmi věžemi a mešitu Kásima Gáziho, symboly historických údobí, jimiž město prošlo. Doklad počátků křesťanství ale musíme hledat pod zemí…

Sloni

Sloni

Žádné jiné zvíře na Srí Lance není propojeno s nejrůznějšími lidskými aktivitami tak dlouho a tak těsně jako slon. V moderní době je navíc pozorování slonů velmi oblíbenou turistickou atrakcí, která láká do země řadu návštěvníků. A tak můžeme slona bez uzardění označit za krále zdejší fauny, tím spíše, že lvi na Srí Lance vyhynuli dávno před příchodem prvních lidí a jejich krev má dnes v žilách už jen Lví plémě, sinhalští potomci legendárního krále Vidžaji…

Maďarské slavnosti

Maďarské slavnosti

Všechny evropské národy mají přirozenou tendenci se družit, shlukovat a slavit. Je to v nás z dob dávno zasutých časem, kdy se u vysoko planoucích ohňů sjednocoval duch tlupy, rodu či kmene, kde všechny spojoval společný citový prožitek a upevňovalo se vědomí sounáležitosti. Maďaři mají tendenci a potvrzovat si svou vlastní identitu oproti svým středoevropským sousedům mnohem větší…

Pobřeží Srí Lanky

Podél pobřeží

Vody na Srí Lance – mořské, říční i jezerní – jsou bohaté na rozmanitý život, který se odehrává v hlubinách daleko od toho našeho. K plavání v zelených řekách deštných pralesů či ke zkoumání přílivových lagun u východního pobřeží stačí potápěčská maska a šnorchl. Svět sám pro sebe tvoří mangrovy. Mezi jejich spletitými chůdovitými kořeny se prohánějí barevné ryby, z děr vylézají krabi a kameny pokrývají přisedlí měkkýši…

Eszterháza

Maďarské Versailles

Rod Esterházyů patřil k nejbohatším a nejmocnějším v Uhrách. Oddaný stoupenec monarchie Miklós Esterházy byl v rakouské armádě polním maršálem, ale také miloval umění a život v přepychu. Pod heslem „Co může císař, můžu i já“ si užíval hlavně na svém sídle Eszterháza…

Srí Lanka- rybáři

Perly jihu

„Večerní vzduch je teplý a mírný. Kolosální nebe se setkává s nekonečným mořem. Hvězdy září na obloze a hoří v oceánu……v tomto melodramatu není slyšet žádný zvuk tropické noci s výjimkou slabého zurčení moře a tu a tam se třesoucího praskání palmových listů.“ Takto se romanticky rozepsal o Tangalle na jihu Srí Lanky před sto lety spisovatel Leonard Woolf…