Eszterháza

Maďarské Versailles

Rod Esterházyů patřil k nejbohatším a nejmocnějším v Uhrách. Oddaný stoupenec monarchie Miklós Esterházy byl v rakouské armádě polním maršálem, ale také miloval umění a život v přepychu. Pod heslem „Co může císař, můžu i já“ si užíval hlavně na svém sídle Eszterháza.

Městečko Fertöd nedaleko Šoproně vzniklo v roce 1950 sloučením rodinných majetků Eszterháza a Süttör. Zdejší velkolepý zámek je považován za nejhonosnější rokokový palác v Maďarsku. Vyrostl z původního loveckého zámečku postaveného v roce 1720. Rozsáhlé přestavby a přístavby na popud Miklóse Esterházyho navrhoval v 70. letech 18. stol. architekt Melchior Hefele. Bohatý Miklós Esterházy si umanul vystavět palác, který by se vyrovnal sídlům francouzských šlechticů. Zámek vystavěný do tvaru podkovy zahrnoval kromě 120 přepychových pokojů také operu, loutkové divadlo, chrámy, pavilony, fontány a jezírka v rozlehlé francouzské zahradě, jež se často stávala dějištěm velkolepých večírků. Nejvzácnějším hostem na zámku byla císařovna Marie Terezie, která sem v roce 1773 přijela na maškarní bál. Miklós Esterházy pro ni nechal vybudovat luxusní apartmá. Traduje se, že když se císařovna dívala z okna do parku, povzdechla si, jak nádherně musí vypadat v zimě. Hrabě neváhal a přízeň císařovny si pojistil tím, že do druhého dne nechal celý park posypat solí.

Bezmála 30 let strávil na dvoře štědrého mecenáše umění Miklóse Esterházyho rakouský skladatel Joseph Haydn. Žil v bytě v Hudebním domě vzdáleném kousek od zámku, kde se dnes nachází jeho pamětní síň. Na zámku Haydn organizoval hudební život, v Hudebním sále pořádal koncerty a řídil operní orchestr, známý v celé Evropě. Složil tady šest desítek symfonií, řadu oper, sonát a písní a také více než sto skladeb pro hudební nástroj baryton (neboli violu di bordoni), na který hrál Miklós Esterházy. Dvorního skladatele a kapelníka Josepha Haydna připomíná každoroční hudební festival, který se odehrává jak v paláci, tak i v zahradách upravených na začátku 20. stol. v anglickém duchu.

Po smrti Miklóse Esterházyho se rodina přestěhovala a zámek zůstal na téměř sto let opuštěn. Esterházyové ho znovu obydleli až na začátku 20. stol., kdy už ale svůj vliv ztráceli. Za druhé světové války sloužil zámek jako lazaret pro ruské vojáky a byl značně poškozen. Chátral i v dalších letech, než se dočkal rozsáhlé rekonstrukce, po níž jsou dnes otevřeny pro návštěvníky více než dvě desítky místností. Několik z nich zdobí čínské motivy, které byly módní koncem 18. stol. Zajímavá je také sala terrena s cyklem nástropních fresek znázorňujících mytologickou milostnou scénu a doplněných květinovým německým monogramem Miklóse Esterházyho F. N. E.

Fertöd se nachází nedaleko stepního jezera Fertö, jehož mnohem větší část leží na území sousedního Rakouska, kde se jmenuje Neusiedler See. Voda s vysokým obsahem solí dosahuje hloubky pouhých 60 cm. Jezero obklopují podmáčené lesy, které se střídají s bažinami, mokřinami a rašeliništi, kde v hustých rákosinách hnízdí kolonie volavek popelavých a bílých, vyskytují se tam čápi černí, luňáci, kolpíci, kolihy či chřástalové. V sušších partiích tu žijí i velmi vzácní dropi velcí. Výjimečně neporušená krajina v někdejším pro veřejnost nepřístupném pohraničním pásmu je dnes součástí národního parku Fertö-Hanság. K pozorování ptáků slouží volně přístupné dřevěné rozhledny. Nejvzácnější zóny parku jsou však uzavřeny i dnes, případně je možné navštívit je s odborným průvodcem. Kolem celého jezera vede úžasná Neziderská cyklistická trasa. Měří 138 km, z nichž ale jen necelá čtvrtina připadá na maďarské území. I na této malé části ale poskytuje krásný zážitek z jízdy po rovině krásnou přírodou, ale i vesničkami vinařské oblasti na rozhraní Maďarska a Rakouska. A nasednout na kolo se dá hned před vstupní branou do zámeckého areálu, protože cyklostezka vede kolem něj.