Svaté město Anurádhapura

Anurádhapura obklopená úrodnou půdou a schovaná před nepřáteli v hluboké džungli byla hlavním městem Srí Lanky od 4. stol. př. n. l. do 11. stol. Stala se stabilním centrem politické moci a svatým místem buddhismu. V době své slávy byla plná přepychu, vládci nechali postavit obrovské vodní nádrže na zavlažování polí a podzemní kanály přiváděly vodu do města. Dnes najdeme tyto „pokunas“ rozházené po pralese. Král žil v paláci o tisíci místností a okolní svatyně zářily k nebi zlatými špičkami…