Královnin Windsor

Historie Windsoru se již víc než devět staletí prolíná s dějinami anglické a později britské monarchie. Od časů normanského vévody a anglického krále Viléma I. Dobyvatele se ve Windsoru vystřídali snad všichni jeho následovníci. Deset z nich zde nalezlo i místo svého posledního odpočinku. Slavné sídlo britských panovníků je největším a nejdéle nepřetržitě obývaným hradem na světě. Spolu s Buckinghamským palácem v Londýně a palácem Holyroodhouse v Edinburghu patří do trojice oficiálních rezidencí královny…

Shopping Cart