Emirát Šardža - Ostrov vlajky v Chálidově laguně

Šardža mezi stoletími

Emirát Šardža bývali vždy obývali zdatní obchodníci, námořníci a lovci perel. Koncem 19. stol. patřil její přístav k nejvýznamnějším v Zálivu. V 50. letech 20. stol. však už byl téměř úplně zanesen pískem a lodě začaly mířit do Dubaje. I v Šardže se ale život proměnil díky objevení ropy v roce 1972 na Mubarak Field. V polovině 70. let byl vybudován moderní přístav Port Khalid (Chálid), který jako první na Blízkém východě přijímal obrovské cargo kontejnery. V roce 1980 byly ropa a zemní plyn objeveny v lokalitě Sajaa. Tyto zisky umožnily rozvoj emirátu a rapidní expanzi města.

Zatímco ještě v 60. letech bylo zdejší centrum soustředěno sotva na 1 km2 podél zálivu a počet obyvatel se pohyboval kolem 5000 obyvatel, dnes žije v metropolitní oblasti hlavního města asi milion a čtvrt lidí a celý emirát má 1 786 000 obyvatel. Životní náklady jsou zde mnohem nižší než v Dubaji, a proto mnoho rezidentů žije zde a za prací dojíždí do Dubaje. Šardža je hlavním průmyslovým centrem celých SAE. Je zde zastoupen chemický, petrochemický, farmaceutický, kožedělný i potravinářský průmysl, vyrábí se tu nábytek, parfémy a textil.

Šardža -
Projekt Heart od Sharjah je zaměřen na restaurování a výstavbu replik historických budov

Pulzující srdce Šardži                                                                                            
V minulosti tvořilo město několik sousedských čtvrtí frídž, které byly obklopeny zdí se strážními věžemi. V 60. a 70. letech 20. stol. byla stará zástavba v Šardže naprosto nepochopitelně zavrhována a odstraňována, takže koncem 80. let z ní zůstaly pouze zlomky. Většina budov a fortifikačních prvků byla zrekonstruována v 90. letech a dnes prochází celá lokalita další zcela ojedinělou a náročnou rekonstrukcí v rámci mnohaletého rozsáhlého projektu Heart of Sharjah. Cílem je propojit kulturní dědictví města s rezidenčními a komerčními lokalitami a vytvořit unikátní turistickou destinaci. Různé aspekty tradičního způsobu života mapuje hned několik muzeí, z nichž některá jsou v současnosti uzavřena v rámci zmíněného projektu, aby v blízké budoucnosti mohla nabídnout inovované expozice, historické exponáty v kombinaci s nejmodernějšími audiovizuálními prostředky a technologiemi.

Šardža - Mešita Al-Núr
Mešita Al-Núr

Zdejší muzea a řemeslná centra většinou sídlí v historických budovách východně od Sharjah Creeku, kanálu tvořícího vjezd do Chálidovy laguny, které kdysi patřily významným obchodníkům a učencům. Heritage Museum v Bajt Saʼíd al-Tawíl al-Šamsí s expozicí věnovanou lodím, nábytku, tradičním oděvům, šperkům i pokrmům je ideálním výchozím bodem za hlubším poznáváním historie regionu. Bajt al-Nábúda z roku 1845 původně patřil prominentnímu obchodníkovi s perlami, který měl obchodní vazby na Indii, Afriku a Francii. Obaid bin Ísá al-Šamsí měl přezdívku al-Nábúda a zasloužil se o výstavbu škol a mešit. Na začátku 20. stol. pocházelo 80 % perlové produkce ze Zálivu. Ročně se odtud exportovalo 40–50 milionů perel. Tento kouzelný dvoupodlažní dům je postaven kolem rozlehlého nádvoří se zdmi z korálových bloků. Cenným architektonickými prvky jsou týkové sloupy, štuk a dřevořezby. Místo tradiční větrné věže bardžíl zde nacházíme odvětrávání maláqif zabudované do zdí.

Centrum řemesel Emirates Handicraft Centre sídlí v Bajt al-Mazrúʼí, který také patřil bohatému obchodníkovi s perlami. Muzeum kaligrafie naleznete v domě Hamáda al-Midfaʼa. Zasvěceno je arabské kaligrafii ze všech koutů islámského světa, jejímu vývoji a různým stylům této unikátní formy umění. Probíhají zde pravidelné výstavy i kurzy kaligrafie.

Šardža - Mešita krále Fajsala
Mešita krále Fajsala

Madžlis al-Midfaʼa kdysi býval místem schůzek místních učenců a intelektuálů, kde se diskutovalo o politice, náboženství a literatuře. Jeho majitelem byl Ibrahím bin Muhammad al-Midfaʼa, prominentní vzdělanec, který v roce 1927 vydával první noviny v zemi. Muzeum objasňuje roli madžlisu jako regionálního kulturního fenoménu. Vyznačuje se originální válcovou větrnou věží, která je jediná svého druhu v zemi.

Museum of Islamic Civilization najdeme v budově někdejšího tržiště Al-Madžarra Súq z roku 1987. Stavba s monumentální zlatou kopulí o průměru 17 m, v interiéru vyzdobenou jako noční obloha, byla jako muzeum zpřístupněna v roce 2008. Přibližuje aspekty islámské víry a islámskou vědu. Galerie v patře obsahují cenné sbírky islámského umění – keramiku, zbraně, umělecké předměty a islámské rukopisy z různých období dějin. Sharjah Maritime Museum se nachází na místě staré rybářské vesnice a vynikajícím způsobem interpretuje bohatou námořní tradici. Rozsáhlá expozice prezentuje tradiční vybavení rybářů a lovců perel včetně nejstarších lokálních perel a různé typy člunů a lodí.

Šardža - tradiční kapela při dnech kulturního dědictví
V metropoli Šardže se každoročně konají dny kulturního dědictví

Umění je v Šardže zastoupeno ve všech formách. Každoročně hostí mezinárodní kulturní festivaly a pravidelně probíhají dny kulturního dědictví (Heritage Days). Již od roku 2002 se koná Festival arabské poezie (Arabic Poetry Festival). Únor je spojen s oblíbeným Festivalem světel (Light Festival), kdy jsou architektonické monumenty nasvíceny v kombinaci s hudební produkcí. Sharjah Biennial je přehlídkou současného regionálního i zahraničního umění. Oblibě se těší divadelní dny (Theatre Days), které kombinují klasické příběhy s moderním divadelním projevem…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa – Spojené arabské emiráty

Emirát Šardža