Falkirk podle Archiméda

Ve světě existuje bezpočet vodních děl, jež umožňují lodím překonat převýšení terénu. Falkirské kolo překonává všechny svým novátorským pojetím, jednoduchostí a elegantním designem. Novodobý div světa vznikl ve Falkirku ve středním Skotsku.

Rotační lodní výtah, uvedený do provozu v roce 2002, přemísťuje lodě přes výškový rozdíl 25 metrů mezi hladinami kanálů Forth & Clyde a Union, čímž nahrazuje dříve používaných jedenáct zdymadel. Skládá se ze dvou stejných ocelových ramen, která se otáčejí kolem osy procházející jejich středem. V kruhových otvorech jsou na ocelových ozubených kolejnicích zavěšeny gondoly napuštěné vodou. Technické řešení zdviže je zcela ojedinělé, přitom překvapuje svou logikou a jednoduchostí. Funguje na principu dvou vyvážených nádrží, z nichž jedna stoupá vzhůru, zatímco druhá klesá. Platí při tom Archimédův zákon, podle něhož  je těleso ponořené do kapaliny nadlehčováno silou, která se rovná váze kapaliny tělesem vytlačené. Znamená to, že když loď vjede do gondoly, vytlačí přesně vlastní váhu ve vodě. Gondoly tak, bez ohledu na to, zda jsou prázdné nebo plné člunů, nesou stejný náklad. Jedinou podmínkou je, že hloubka vody v obou vanách musí být stejná. Každá z nich pak přenáší stejnou celkovou váhu  250 tun.

Po přesném vyrovnání hladin vody v obou gondolách začnou hydraulické motory otáčet středovou osou rotoru. Systém ozubených kol a vodicích kolejnic zajišťuje bezpečnou horizontální polohu obou vodních van. Díky přesnému vyvážení postačí k otočení ramene minimální množství energie. Tuto práci vykonává 10 motorů umístěných kolem centrální osy, které k jednomu otočení potřebují pouze 1,5 kW, což je spotřeba obyčejného vysavače. Největší úspory se ale týkají času. Zatímco překonání jedenácti zdymadel trvalo celý den, Falkirské kolo se otočí o 180° za 5 minut. S časem potřebným na zavření jezu, vyrovnání hladiny vody a otočení gondol tak doba přemístění z jednoho kanálu do druhého nepřesáhne 15 minut. Během této doby loď z kanálu Forth & Clyde vpluje do vany ve spod…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa – Skotsko

Falkirk